INDUSTRI

SFT tøffere mot avfallsbransjen

ALVORLIG: - Flere alvorlige tilfeller av miljøkriminalitet gjør at SFT nå vil skjerpe kontrollen med farlig avfall-bransjen, sier SFT-direktør Ellen Hambro.
ALVORLIG: - Flere alvorlige tilfeller av miljøkriminalitet gjør at SFT nå vil skjerpe kontrollen med farlig avfall-bransjen, sier SFT-direktør Ellen Hambro.Bilde: Mona Sprenger

Miljøkriminalitet

Vest Tank i Gulen: To tanker med såkalt avsvovlingsavfall eksploderte i mai i fjor. De tidligere eierne av Vest Tank er under etterforskning av Økokrim for mottak og behandling av avsvovlingsavfall uten nødvendig tillatelse.

Petro Oil-saken i Kragerø: Eieren av Petro Oil ble i fjor vår dømt for grove bedragerier av 30 millioner kroner, grov utroskap, falsk forklaring og flere brudd på forurensningsloven, blant annet ulovlige utslipp av miljøgifter i Kilsfjorden, ifølge NTB.

Aluscan ble i 2002 dømt til å betale fire millioner kroner i bot for grov miljøkriminalitet. I perioden 1997-2000 pumpet de betydelige mengder prosessvann med oksid rett ut i Tingvollfjorden, og deponerte over 35000 tonn mer dioksid enn de hadde tillatelse til, ifølge Aftenposten.

To tanker ved Vest Tank i Gulen i Sogn og Fjordane eksploderte i mai 2007.

Aksjoner

I etterkant har Statens forurensingstilsyn (SFT) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) foretatt felles aksjoner overfor behandlingsanlegg for farlig avfall.

– De kontrollene vi har gjennomført, viser at der er absolutt rom for forbedringer. Dette er en viktig bransje, som får betalt når de mottar varen og betaler når de behandler det. Det innebærer en særskilt form for risiko og gir rom for sjarlataner, sier direktør Ellen Hambro.

Politianmeldelser

Hun viser til at Vest Tank ble kåret til en gasellebedrift av Dagens Næringsliv, og at det i denne bransjen kan være en økonomisk motivasjon for å ikke følge regelverket.

– Nesten alle er skikkelig og ordentlig, men noen slumser litt og det finnes noen skikkelige kjeltringer. Vi har de siste årene hatt flere tilfeller av alvorlig miljøkriminalitet, som Petro Oil-saken i Kragerø og Aluscan-saken i Nesset på Nordmøre, og vi vil nå skjerpe tilsynene. Vi skal bruke mye tydeligere sanksjoner og bruke politianmeldelser der vi mener det er nødvendig.

Alvorlige mangler

I alt 14 behandlingsanlegg har blitt kontrollert av DSB og SFT.

Resultatet var nedslående: 11 anlegg hadde mangelfulle risikovurderinger, sju anlegg hadde manglende mottakskontroll, seks anlegg drev ikke i overensstemmelse med tillatelse gitt av DSB, fem anlegg hadde mangelfull beredskap og 11 anlegg hadde manglende tilstandskontroll og vedlikehold.

– Tilstandskontroller av tanker og gjennomføring av vedlikehold av tankanleggene er mangelfulle. Mange tanker var gamle og var tidligere benyttet til andre formål på andre anlegg, fortalte Geir-Rune Samstad i SFT på et møte tilsynet hadde med Norsk forening for farlig avfall (NFFA).

– Ofte er det mangel på kompetanse ute på anleggene, deklarasjonen som skal følge med avfallet mangler og store lagre gjør at avfall ofte blir stående for lenge. Vedlikeholdet og beredskapen rundt er for dårlig, sier Bjørn Bjørnstad i SFT.

Ingen bedring

Til tross for at SFT de siste årene hyppig har gjennomført kontroller innen håndtering og behandling av farlig avfall ses eller måles ingen miljøforbedringer.

– Vi har ikke klart å skape den nødvendige forståelsen for at dette skal på plass, sier Bjørnstad, som nå lover at tilsynet vil bli strengere og at disse anleggene vil bli holdt under oppsyn.

– Felles interesse

Bransjeorganisasjonen NFFA har en felles interesse med SFT i å få bukt med avvikene, forsikrer styreleder Roar Hansen.

– Det er bra, og svar på tiltale. Vi vil nå følge opp dette møtet med SFT.

Det er daglig leder i Franzefoss Gjenvinning, Astrid Drake enig i:

– Vi synes dette er veldig bra. SFT må slutte med å vise tålmodighet. Det er ingen tjent med. Det er bare å sette en deadline for når vi skal ha ordnet opp.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.