SFT anmelder Noretyl

  • energi

Dette er syv ganger så mye som bedriften har lov til å slippe ut.

Utslippet pågikk i ti dager før Noretyl oppdaget det. Saken blir nå etterforsket av Telemark politikammer, melder SFT i en pressemelding.

Lokale miljøvirkninger ikke påvist

Hydrokarboner er flyktige organiske forbindelser. Kombinasjonen av hydrokarboner, nitrogenoksider og sollys kan gi bakkenært ozon, som ved høye konsentrasjoner kan gi helseskade.

Utslipp av denne typen kan også føre til økt dannelse av dis og annen luftforurensning, særlig i ugunstige værforhold. Det er ikke påvist at utslippet har ført til lokale miljøvirkninger av betydning.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå