OLJE OG GASS

Sevan og Aker i kamp om Goliat

Anders J. Steensen
7. nov. 2008 - 15:33

Alternative løsninger blir for dyre og øker miljørisikoen mener Eni.

Konsekvensutredningen for Goliat-feltet er utarbeidet i henhold til petroleumsloven og i samsvar med fastsatt utredningsprogram.

OED vil være ansvarlig for å koordinere høringsprosessen. Høringsfristen er satt til fredag 16. januar 2009.Tre muligheter

Eni som operatør for feltet har vurdert flere alternativer,

  1. sirkulær fast forankret flytende produksjons og lagerplattform med lastesystem
  2. flytende produksjonsenhet, men med ilandføring av oljen til land og en oljeterminal.
  3. komplett havbunnsløsning med havbunnsbrønner og prosessanlegg og oljeterminal på land.
Alternativ 1 anbefales

Etter en totalvurdering anbefaler rettighetshaverne å bygge ut Goliat-feltet med havbunnsbrønner knyttet opp til en sirkulær flytende produksjons-, lagrings- og losseenhet (FPSO).

Viktige kriterier ved valg av denne løsningen framfor ilandføringsalternativet er bedre miljøløsninger, bedre muligheter for videreutvikling av olje- og gassaktivitetene i Barentshavet, mer moden teknologi og betydelig lavere investeringskostnader.For dyr

Alternativ to er funnet for dyr og gir økt miljørisiko.

– Vi anbefaler ikke at store tankskip skal ga inn på Finnmarkskysten for å laste der. Erfaringene for Nordsjøen og Norskehavet er at lasting til havs er sikrere og gir lavere risiko for skadelige utslipp, sier teknisk direktør Arild Glæserud.

Et annet moment er at en slik løsning vil forsinke prosjektet med minst et år på grunn av planprosessen på land.

Umodent

Alternativ tre finner Eni er vanskelig å realisere med dagens teknologi.

På grunn av lave trykk og temperaturer må en mengde utstyr utvikles, forbedres og kvalifiseres. Eni anslår at en slik løsning vi være rundt 50 prosent dyrere en alternativ en, samt forsinke prosjektet med flere år.

Engineeringstudier

Eni plasserte to forstudier på utvikling av en FPSO til Goliat. Disse var til henholdvis Sevan og til Aker Sloutions. Feed (front end engineering and design) er basisdesignet som ligger til grunn for en EPC-kontrakt senere. Det innebærer at det er gjort grunnleggende design av hjelpesystemer, lay-out, prosessanlegg, material og energibalanser etc.

Kombikraft

Bruk av en rund FPSO tillater en energiløsning for prosjektet med elektrisk kraft fra land kombinert med en gassturbin om bord. Avstanden ut til feltet er såpass kort at det holder med en vekselstrømskabel.

Dette vil gi betydelige reduksjoner i CO2-utslippene sammenlignet med å produsere all energi på innretningen ved bruk av gass.

Planen er å få tilført 60 MW fra land. Det er kraft som i dag er tilgjengelig i nettet i området. I tillegg vil Eni ha 40 MW om bord. Dette blir en kombikraftverk, fordi Eni har behov for varme til prosessen og oppvarming om bord.

– Vi anser det for en meget robust løsning for kraftforsyningen til Goliat. Det reduserer CO2-utslippet med nær 50 prosent sammenlignet med å generere all kraft om bord, sier Glæserud.Sender gassen i retur

Totalt planlegger Eni å bygge ut feltet med 21 brønner. To er for gassinjeksjon mens ni er for vanninjeksjon. Brønnene skal fordeles på åtte brønnrammer. I første omgang vil all assosiert gass pumpes tilbake i reservoarene sammen med produsert vann og sjøvann.

– På sikt regner vi med at gassen kan føres i land til Melkøya for å produseres og videreforedles der. Men det blir ikke aktuelt før eventuelt en fase to av Snøhvit-prosjektet, sier Glæserud.

Produsert vann vil renses. I konsekvensutredningen sier Eni at de regner med at rundt 95 prosent blir reinjesert. Dersom produsert vann føres til sjø, er det renset til et nivå under 10 ppm med olje igjen i vannet, eller mindre en 0,001 promille.Ny arktisk rigg

Eni har lagt opp til at borekaks fra topphullet føres til havbunnen, alt annet vil tas om bord på riggen Scarabeo 8, og føres til land for bearbeiding og deponering. Scarabeo 8 er en rigg som er under ferdigstillelse ved verft i Palermo. Riggen er heleid av Enis datterselskap SaipemBruker sjarkfiskere

På grunn av de miljømessige rammebetingelsene og de viktige kystområdene i Barentshavet, vil en også iverksette en forsterket kystnær oljevernberedskap. Med utgangspunkt i lokale ressurser vil en bygge opp en desentralisert beredskap. Rundt selve flyteren vil Eni bruke havbasert oljevernutstyr beregnet for arktiske forhold. – I tillegg samarbeider vi med lokale friskere for å utvikle oljevernutstyr som brukes av en person fra sjark. Vi mener det er viktig å få med personell med god lokene kunnskap om både strøm og vindforhold dersom vi må ty til oljevernberedskapen, sier Glæserud.I Hammerfest

Eni Norge har også besluttet å legge regionkontoret til Hammerfest. I tillegg vil aktiviteten til Goliat gi kontinuerlig og betydelig økt aktivitet ved både forsynings- og helikopterbasen i Hammerfest. Sammen med sokkelorganisasjonen vil disse funksjonene gi mellom 150 – 200 direkte arbeidsplasser som en start i driftsfasen. I tillegg vil det skapes et betydelig antall indirekte arbeidsplasser.

Rettighetshaverne er også av den oppfatning at den anbefalte utbyggingsløsningen vil gi betydelige muligheter for å bygge lokal kompetanse og utvikle sysselsetting og næringsliv i hele regionen i driftsfasen.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.