NYHETER

Setter sluttstrek for OPS

Det nye stortingsflertallet kommer ikke til å satse på OPS som framtidig finansieringsmodell for framtidige vegprosjekter. I stedet kommer såkalt prosjektfinansiering, hvor pengene skal komme fra Staten.

Jarle Skoglund
9. feb. 2006 - 10:14
Vis mer

Den borgelige regjeringen gjorde OPS-modellen (Offentlig/Privat Samarbeid) til en av sine fanesaker for å få fortgang i vegprosjekter man ikke fant penger til over de årlige statsbudsjetter. Kontrakten på det tredje OPS-prosjektet på E18 mellom Grimstad og Kristiansand som blir signert ved påsketider, vil derfor trolig bli den siste utbyggingsavtalen av dette slaget - iallefall i denne omgang.

For nå er det Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV som rår stortingsflertallet. Flertallsfraksjonens leder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite, Torstein Rudihagen fra Arbeiderpartiet, bekrefter overfor Våre Veger at de ønsker å få etablert en ny modell hvor det brukes statlige midler i stedet for dyre, private låneopptak.Rask og sammenhengende utbygging

- Vår modell går ut på at Staten skal stille penger til disposisjon for utbyggeren, enten som lån eller forskuttering via egne fond. Det er mange, gode elementer fra OPS-kontraktene man ta med seg i en prosjektfinansieringsmodell. Sammenhengende, rask utbygging av lengre strekninger er selvfølgelig positivt og viktig å ta med seg videre. Å få til få til en finansieringsform som gir mulighet til å prioritere strekningsvis utbygging framfor å dele opp i budsjettår, vil vi prioritere å få til.

Rudihagen understreker at både Stortinget og departementet først ønsker å se evalueringen av OPS-modellen, før detaljene i en prosjektfinansieringsmodell kommer på plass. På den annen side vedtok Stortingsflertallet ved budsjettbehandlingen sist høst at Samferdselsdepartementet skal utrede spørsmålet om prosjektfinansiering, og at den nye modellen skal utprøves allerede i 2007. Saken må dermed være ferdigbehandlet innen budsjettbehandlingen til høsten.

- Det vi allerede har sett er at OPS er en kostbar finansieringsløsning, og at de binder opp de årlige budsjettene i lang tid. De tre OPS-prosjektene som er bygget eller planlagt, innebærer en årlig kostnad på 600 millioner kroner i over 20 år fremover, sier Tostein Rudihagen.Ingen hokuspokus-løsning

Stortingsmannen fra Oppland understreker at verken OPS eller prosjektfinansiering noe trylleformular som gjør at Staten samlet sett vil ha mye mer penger å bygge veger for.

- Det er mer snakk om i hvilken form pengene stilles til disposisjon for prosjektene på. Gevinstene ved å bygge sammenhengende og raskt er så store at vi som politikere må bidra med ordninger som gjør det mulig.

Torstein Rudihagen mener at en slik finansieringsløsning vil tvinge også politikerne til å prioritere strekningsvise utbygginger. – Vi som politikere må nok bare innrømme at vår iver etter å imøtekomme mange gode vegønsker rundt om i landet, har bidratt til oppstart av mange og små utbyggingsprosjekter. Resultatet har vi sett ved at enkelte utbygginger har stoppet opp som følge av pengemangel det påfølgende budsjett år. Slike løsninger er dyre og dårlige, både for Staten og trafikkantene, så han fast.

- Vi må tørre å være tydeligere i våre prioriteringer, stå på dem og heller ta ting i tur og orden i stedet for å spre midlene slik det er blitt gjort.Ikke prosjektering og vedlikehold

Rudihagen ser ingen grunn til å videreføre OPS-modellens løsning med at planlegging/prosjektering og drifts- og vedlikeholdsansvaret skal ivaretas samme entreprenør som får kontrakten på utbyggingen av vegprosjektet.

- Jeg er opptatt av at Statens vegvesen selv skal ha høy kompetanse innenfor de områdene de er satt til å forvalte, og det innebærer blant annet planleggings- og prosjekteringsdelen av et vegprosjekt. Jeg ser heller ingen grunn til at vedlikeholdsavtalen skal følge utbyggingsentreprenøren.. Tvert imot! Det er Statens vegvesen som bestemmer kriteringer og krav til vedlikeholdet, og som kontrollerer entreprenørene i forhold til det. I så måte er funksjonskontraktene som brukes i dag gode løsninger.Bompengeselskapene under lupa

Arbeiderpartiets samferdselstalsmann er også kritisk til måten bompengeselskapene er organisert på, og ønsker å se nærmere på alternative løsninger.

- Ja, vi ser stadig tydeligere av de private bompengeselskapene er ekstremt dyre i drift. Når opptil en fjerdedel av de samlede inntektene enkelte selskaper går til å finansiere selve selskapet, er det grunn for Staten å se nærmere på om det finnes alternative måter. Et av spørsmålene jeg stiller meg er om ikke Statens vegvesen selv kan kreve inn disse pengene på enn billigere måte?- Soria Moria-erklæringen sier at dere skal oppfylle målene i Nasjonal Transportplan. Allerede nå ligger man 1 milliard kroner bak målet. Klarer dere det, Rudihagen?- Partiene bak den nye Regjeringen har store ambisjoner for samferdselsektoren, og ser på utbyggingen av et bedre vegnett som en viktig investering for å sikre Norge konkurranseevne i fremtiden. Så ja, jeg forutsetter at vi skal klare. Det er ingen grunn til å tro noe annet, og jeg skal gjøre mitt for å få det til, slår Torstein Rudihagen fast.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.