Sertifikat-traktat undertegnes neste uke

Sertifikat-traktat undertegnes neste uke
SERTIFIKATAVTALE: Norge og Sverige skal undertegne sertifikatavtale i neste uke, ifølge energiminister Ola Borten Moe. Bilde: Øyvind Lie

Loven om elsertifikater ble i dag sanksjonert av Kongen i statsråd.

En egen beslutning om ikraftsettelse av loven vil skje før oppstart av det felles markedet, som er planlagt 1. januar 2012, skriver Olje- og energidepartementet i en pressemelding.

– Den politiske enigheten om samarbeidet med Sverige er basert på overenskomsten fra 2009 og protokollen fra desember 2010.

Jeg arbeider for at Norge og Sverige kan inngå en avtale om det felles elsertifikatmarkedet. Kongen i statsråd har i dag gitt fullmakt til en slik avtale. En avtale vil bli undertegnet og presentert neste onsdag i Stockholm. Innholdet i avtalen vil da også bli lagt fram, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe meldingen.

Les mer om: