Jakob Hatteland har solgt Autostore

Seriegründeren ble milliardær da han solgte det robotstyrte lagersystemet. Nå er han i gang med nye it-bedrifter

Jakob Hattelands milliardeventyr, Autostore, ble startet i en låve.

– Et selskap utvikloes til et punkt hvor det er naturlig å selge, sier Jakob Hatteland, som sammen med dyktige medarbeidere har omskapt ei hel bygd til en næringspark for it- og databedrifter.
– Et selskap utvikloes til et punkt hvor det er naturlig å selge, sier Jakob Hatteland, som sammen med dyktige medarbeidere har omskapt ei hel bygd til en næringspark for it- og databedrifter.

Jakob Hattelands milliardeventyr, Autostore, ble startet i en låve.

  • IT

Selskapet, som utvikler og tilbyr robotiserte lagersystemer, Autostore, ble nylig solgt for over fire milliarder kroner, ifølge Finansavisen.

Dataeventyret startet i en låve på begynnelsen av 1970-tallet, lenge før de fleste andre norske bygder og byer hadde hatt noen som helst befatning med dataalderen. 

Nå skal Hattelands familiebedrift satse videre på utvikling og salg av spesialiserte forretningsstyrings-systemer og komplette it-driftsløsninger.

– På tide å gifte bort dattera

Fortsatt har 250 personer i den vesle bygda sitt daglige virke tilknyttet eksisterende og tidligere Hatteland-bedrifter. 

I løpet av 2017 vil Hatteland-gruppen rekruttere minst 14 nye medarbeidere med høy it-kompetanse. Gründer Jakob Hatteland sier at behovet for høysikret it-drift vil øke, da bedriftenes verdi mer og mer ligger i deres data.

— Vår Rambase har minst like stort potensial som Autostore, sier Jakob Hatteland.

Det var i denne låven Jakob Hatteland begynte med sin virksomhet med kjøp og salg av elektronikkkomponenter tidlig på 1970-tallet.
Det var i denne låven Jakob Hatteland begynte med sin virksomhet med kjøp og salg av elektronikkkomponenter tidlig på 1970-tallet. Foto: Thomas Førde

– Hvorfor valgte dere å selge Auto Store nå?

– Et selskap utvikles til et punkt hvor det er naturlig å selge. Jeg pleier å si at en dag må alle innse at det er på tide å gifte bort dattera, sier Hatteland, som legger til at Autostore kan bli svært stort, men at det krever kapital og investeringer.

– Det trengs en kompetanse til å starte og utvikle et selskap, en annen kompetanse til å utvikle et selskap videre internasjonalt når selskapet har nådd en viss størrelse, sier gründeren. Han legger også til at norske myndigheter gjennom formueskatten gir en fordel til utenlandsk kapital som det ikke er mulig å konkurrere med i lengden. 

Fisk mot olje

Rambase: Disse tre arbeider med forretningssystemet Rambase i Jakob Hatteland Computer AS. Fra venstre: Linda Hatteland, avdelingsleder, Nithya Arumugam, software testingeniør og systemkonsulent Gaute Solheim.
Rambase: Disse tre arbeider med forretningssystemet Rambase i Jakob Hatteland Computer AS. Fra venstre: Linda Hatteland, avdelingsleder, Nithya Arumugam, software testingeniør og systemkonsulent Gaute Solheim. Foto: Thomas Førde

Etter salget av Autostore er it-gründeren blant annet blitt medinvestor i en ny fabrikk til 300 millioner kroner i Egersund. Fabrikken skal i første omgang framstille proteiner til oppdrettsnæringen og etter hvert proteiner til menneskemat. Med på investorlaget er Felleskjøpet og slakterigründer Anbjørn Øglend.

Jakob Hatteland har tidligere deltatt med en eierandel i en lokal bedrift innen oppdrettsnæringen, Raunes Fiskefarm. Dette førte til en langvarig og kostbar strid og påfølgende rettsoppgjør i forhold til nabobedriften ytterst i Vatsfjorden, AF Decom. Der hogges digre utrangerte olje- og gassinstallasjoner fra Nordsjøen.

– Miljømyndighetene skaffet seg aldri godt nok innsyn i hva som har foregått på denne basen. Myndighetene har dermed ikke stilt strenge nok krav og ikke fulgt godt nok opp, sier Hatteland, som mener han har framskaffet solid dokumentasjon på at miljøgifter som dioxin, kvikksølv og PCB har sluppet ut i fjorden i altfor store mengder.

– Dette er en uverdig måte å avslutte det norske oljeeventyret på, sier it—gründeren. 

Sprengt inn i fjellet

En svær dypvannskai er bygget i henhold til kravene til internasjonal havn og ligger på den ene siden av elva i Åmsosen. Kaien som blant annet er leid ut til tømmereksport fra nærmiljøet, er et synlig bevis på at enorme steinmasser er hentet ut av fjellet.

Sprengning i fjell skjedde tidlig i dette århundret da haller ble bygget for å gi sikkert husrom til datalager og kompliserte datastyringssystemer. Dermed kunne Hatteland oppnå mest mulig effektiv handel fra fjordbygda med millioner av elektroniske komponenter og med kunder over hele verden.

Men forløperen for de store databasene kom allerede midt på 1970-tallet. Da så gründer Jakob Hatteland (66) og hans første kunde, som raskt også ble hans trofaste teknologiutvikler og forretningspartner, Ingvar Hognaland (61), behovet for multicomputere. Disse kunne blant annet kalkulere priser og identifisere de mange ulike komponentene som Jakob Hatteland Electronic handlet med.

Tidlig ute

Med tusenvis av komponenter i systemet tok det altfor lang tid å slå opp manuelt i papirkataloger. Hognaland utviklet også systemer for automatisk betalingspåminnelse og kundedatabaser.

Et komplett forretningssystem begynte å ta form tidlig på 1990-tallet. Da EDI-standarden (Electronic Data Interchange) kom, la Hatteland stor vekt på å utnytte mulighetene som elektronisk kommunikasjon mellom bedriftene kunne bidra med til effektivisering av hverdagen.

Utviklingen av minnebasen inne i fjellet skjøt fart da Jakob Hatteland i april 2000 solgte selve gullkalven som ble født hjemme i låven, handelshuset for elektroniske komponenter, Hatteland Electronic.  

Kjøper var den største konkurrenten, den amerikanske giganten Arrow. Men Arrow, som skulle fortsette å drifte store deler av den internasjonale handelsvirksomheten fra it-bygda Åmsosen, trengte å kjøpe tjenester fra Rambase.

For bedriftskunder globalt

Fjellager: Sikker datalagring inne i fjell utgjør kjernen i Hatteland Solutions satsingsområde, EMP Secure. Her er konsernsjef Stig Hatteland mellom radene av datalagringsceller inne i fjellhallen i Åmsosen.
Fjellager: Sikker datalagring inne i fjell utgjør kjernen i Hatteland Solutions satsingsområde, EMP Secure. Her er konsernsjef Stig Hatteland mellom radene av datalagringsceller inne i fjellhallen i Åmsosen. Foto: Thomas Førde

Etter hvert ble det ledig kapasitet og tjenester basert på det EMP-sikrede (electro magnetic puls) datasenteret ble solgt til andre bedrifter.

Parallelt med utviklingen av Autostore er det gjort omfattende investeringer og nyutvikling av den skybaserte ERP-løsningen (entreprise resource planning). Hele pakken tilbys nå til bedriftskunder globalt.

– Vi skal ikke være den største leverandøren av it-drift og integrerte systemer, men vi vil tilby høy kvalitet og høy sikkerhet til de bedrifter som krever noe ekstra, sier styreleder og daglig leder i Hatteland Group, Stig Hatteland (37). Han er eldste sønn av gründer Jakob og har siden 11. januar i år vært konsernsjef i Hatteland Computer AS.

Milliarder fra salg

AutoStore, bedriften som utvikler robotiserte plukklagersystemer, er solgt ut av Hatteland-gruppen, men hovedvirksomheten blir i Åmsosen. Her er softwareutvikler Dan Ove Nilsen i arbeid med en av robotene.
AutoStore, bedriften som utvikler robotiserte plukklagersystemer, er solgt ut av Hatteland-gruppen, men hovedvirksomheten blir i Åmsosen. Her er softwareutvikler Dan Ove Nilsen i arbeid med en av robotene. Foto: Thomas Førde

Hatteland har hatt internasjonal suksess med bruk av partnernettverket rundt det robotstyrte plukklagersystemet Autostore, og satser på samme modell for Rambase.

Like før jul solgte Hatteland-konsernet Autostore til oppkjøpsfondet EQT.

Ingvard Hognaland hadde ideen til Autostore. Systemet ble utviklet til eget bruk allerede på 1990-tallet for effektivisering i handelsbedriften. En person som arbeidet med Autostore kunne plukke like mange deler fra hyllene som 7,5 personer gjorde fra det ordinære reolbaserte lageret.

Autostore har vokst seg til 140 ansatte og 130 anlegg er installert i 22 land. Jakob Hatteland har beholdt ni prosent av aksjene i Autostore og Ingvar Hognaland 3,5 prosent. 

Dataskjermer til skip

Frisk kapital til utvikling av Autostore ble frigjort i mars 2007 da Hatteland solgte en tredje suksessbedrift, Hatteland Display. Bedriften, som i dag har 126 ansatte og i 2015 hadde en omsetning på 390 millioner kroner, er en virkelig industriproduksjonsbedrift med hovedaktiviteten lagt til Åmsosen.

Der framstilles displayer som tåler røff behandling og som hovedsakelig brukes om bord i skip.

Hatteland Display som produserer avanserte display blant annet til skipsfarten, ble solgt ut av familien i 2007.
Hatteland Display som produserer avanserte display blant annet til skipsfarten, ble solgt ut av familien i 2007. Foto: Hatteland Display

Hatteland Display ble først kjøpt av oppkjøpsfondet Ferd og ble i november 2015 videresolgt til Norautron. Produksjonen skal om kort tid flyttes fra Åmsosen i Vindafjord til nye lokaler i Aksdal i nabokommunen Tysvær.

Men lokalene i Åmsosen blir ikke stående tomme. Der skal Autostore flytte inn og blant annet få mer armslag for testing og videreutvikling av robotstyrte lagersystemer.  

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå