KLIMA

Ser ulempene ved lyspæreforbud

SLØSING: Lys på alle kontorer på kvelden ser ut som energisløsing. Men i Norge går det meste av energien til oppvarming. Dermed er det ikke like sløsete likevel. Dersom alle glødelampene ble byttet ut med sparepærer, må det brukes mer energi til oppvarming.
SLØSING: Lys på alle kontorer på kvelden ser ut som energisløsing. Men i Norge går det meste av energien til oppvarming. Dermed er det ikke like sløsete likevel. Dersom alle glødelampene ble byttet ut med sparepærer, må det brukes mer energi til oppvarming.Bilde: Colourbox
Jannicke Nilsen
16. mai 2007 - 13:23

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen vurderer å forby salg av den tradisjonelle glødelampen.

TU.no har i en rekker artikler den siste tiden pekt på flere av ulempene ved et slikt forbud. Norsk Lyskultur tviler på at politikerne er klar over hva de foreslår og kaller utspillene for hodeløse.

I forrige uke ba TU.no Enoksen om en kommentar. Først nå kommer departementet på banen. Statssekretær Anita Utseth i Olje- og energidepartementet kommenterer nå saken slik.

Ikke avgjort

- Vi har ikke foreslått et forbud mot lyspæren, vi har sagt at vi skal vurdere det. Departementet gjør nå en vurdering av hva Australia og de andre landene gjør, om dette er en god idé eller ikke.

Norge har et stort behov for oppvarming, ikke bare i vintermånedene. Den tradisjonelle lyspæren bruker 80 prosent av energien til varme, mens sparepæren bare bruker 20 prosent av energien til dette.

- Vi ser at det er forskjeller mellom for eksempel Australia og Norge. Her har vi et klart behov for oppvarming, det har de ikke i Australia. Vi ser også at forurensing er en side av saken, sier Utseth.

Det spørsmålet faller imidlertid under et annet departement: Miljøverndepartementet.

Følge EU?

Rundt 40 millioner lyspærer selges årlig i Norge, og en overgang til kvikksølvholdige sparepærer vil gi føre til store mengder spesialavfall som må håndteres.

- EU vurderer også å forby lyspæren. Må Norge følge etter, dersom EU går inn for et forbud?

- Det vil eventuelt være en lang prosess - det vet jeg ikke, sier Utseth.

Relevante saker:

Sparepærer kan være kvikksølvbomber

Les mer om: