OLJE OG GASS

Ser store muligheter for leverandørene

MÅ BRUKE GASSEN: Russiske myndigheter har gitt oljeselskapene kniven på strupen for at de må anvende 95 prosent av assosiert gass innen 2012.
MÅ BRUKE GASSEN: Russiske myndigheter har gitt oljeselskapene kniven på strupen for at de må anvende 95 prosent av assosiert gass innen 2012. Bilde: Wintershall AG
Maiken Ree
22. feb. 2011 - 07:58

Intsok har, på vegne av norske leverandører, arrangert flere forretningsturer til Russland i møte med russiske oljeselskaper. Fakling er kun en liten del av deres arbeid mot det russiske markedet, Ifølge regional direktør for Russland i Intsok, Håkon Skretting.

– Russerne myndigheter har gitt oljeselskapene kniven på strupen for at de må anvende 95 prosent av assosiert gass innen 2012. I dag er anvendelsesprosenten rundt 80 prosent. De har også stort press på seg når det gjelder oljeutslipp. Dette følges opp på en svært seriøs måte fra myndighetenes side, sier Skretting.

Les også:

Nisjeteknologi

Industrielt sett kan faklingsreduksjonen henge sammen med økt utvinning fra oljefeltene.

Håkon Skretting, Intsok
Industrielt sett kan faklingsreduksjonen henge sammen med økt utvinning fra oljefeltene. TROR PÅ LEVERANDØRMULIGHETER: Håkon Skretting i Intsok. Intsok

– I stedet for å fakle gassen kan man bruke den som trykkstøtte og få ut mer olje. Når en ser på faklingen isolert sett, er det begrenset hva norsk industri kan tilby til konkurransedyktige priser. Det mest nærliggende er å transportere gassen til Gazprom sitt gassrørnettverk. Dersom dette ligger for langt unna brukes assosiert gass til oppvarming og lokale industrielle formål. Slike tiltak kan lokal industri normalt ta seg av. Når forannevnte tiltak ikke er nok til å anvende den assosierte gassen blir det mer spennende. Da må en for eksempel se på lokal LNG produksjon, samt om injisering kan være løsningen. Vi kan ikke konkurrere med russerne på vanlige entreprenøroppdrag. Norsk industri kommer mer inn med nisjeteknologi og som rådgivere sier Skretting.Norge kommet lenger

– Har ikke russiske leverandører teknologien for dette?

– Vi har både teknologi og erfaring som russerne ikke har. Det må likevel ikke frata russerne den kompetansen de har. Norge har kommet lengre enn Russland når det gjelder miljøteknologi og teknologi innenfor økt utvinning, sier Skretting.

I tillegg har Russland et stort problem med oljesøl. Hvert år når snøen smelter ligger det mindre innsjøer med olje på bakken, på grunn av lekkasjer fra oljerør. Her tror Skretting norske bedrifter kan bidra med teknologier for rensing av olje og korrosjonsbeskyttelse for rør.

– Et annet element er at det produseres mye mer vann enn olje fra de russiske feltene. Det trengs teknologi for rensing av produsert vann, og det er Norge gode på.Det store bildet

Skretting mener faklingsreduksjon i det russiske innlandsmarkedet isolert sett ikke er stor business for norsk industri, men kan være veldig interessant for noen nisjebedrifter.

– Norsk industri må ta med seg det totale bildet. Ikke bare når det gjelder å bedre miljøet, men også knytte dette opp mot økt utvinning. Da blir markedet mange ganger større.Russisk tillit

Nå har Intsok blitt invitert av United Russia, Putins parti, til å delta på en konferanse om miljø i St. Petersburg i mars.

– De vil gjerne at vi tar med de rette norske bedriftene, sier Skretting.

Han tror tilliten fra russisk side skyldes at de er godt bevisste på Intsoks posisjon, og Norges kompetanse.

– Det er store potensialer i Russland, det er tross alt verdens største oljeproduserende land, sier Skretting.