KRAFT

Ser på nye krav til måleravlesing

BYTTES: Norske privathusholdninger vil måtte bytte sine strømmålere, men det blir ikke på en god stund ennå.
BYTTES: Norske privathusholdninger vil måtte bytte sine strømmålere, men det blir ikke på en god stund ennå.Bilde: Hafslund

For å kartlegge kravspesifikasjonene gjennomfører NVE flere prosjekter, hvorav enkelte allerede er ferdige.

Prosjektene gjelder både automatiske målere for anlegg industribygg med forbruk over 100 000 kilowattimer per år, som har vært påbudt siden 2005, og målere for mindre bygg og private hjem.

Svenskene foran

De gjennomførte prosjektene har blant annet sett på erfaringer fra Sverige, som har kommet lenger enn Norge på dette feltet. Funksjonelle krav er det andre hovedområdet NVE har konsentrert seg om.

– Vi diskuterer nå med bransjen for å komme frem til endringer i forskriften, sier seksjonssjef Gunn Oland i NVE.



Forskriftens innhold

– Vi prøver å finne en god balanse i utformingen av forskriften. Den må ha et innhold uten å bli for detaljert og ta høyde for at ting kan endre seg under veis, sier Oland.

Ett av kriteriene som vurderes er hvor hyppig avlesningene skal være og hvor hyppig innsamlingene av målerdataene skal være. Det er ikke gitt at det blir krav om timesmåling hos private abonnenter.

– Så kan man selvsagt stille seg spørsmålet; skal de som vil ha timesmåling av en eller annen grunn kunne få det? Og skal de eventuelt betale ekstra for dette? Her må vi finne frem til hva som skal utgjøre grunnpakken og inkluderes i nettleien, sier Oland.



Store datamengder

Dersom automatisk måleravlesning også skal omfatte en rekke tilleggstjenester, kan det fort bli svært store datamengder å forholde seg til for nettselskapene.

– På den annen side kan det hende at vi vil ha andre typer kraftkjøpsavtaler som krever utstyr med utvidet funksjonalitet om noen år. I så fall vil det være kunne være lite hensiktsmessig om de nye målerne ikke er forberedt for å kunne ta seg av dette. Spørsmålet er hva som skal stilles som krav i selve forskriften, sier Oland.



Jordfeil

Diskusjonene har også vært inne på om helt andre funksjoner, som for eksempel jordfeilovervåking, burde inn i de nye målerne. Dette kan være rasjonelt for nettselskapene når de først skal ut og bytte utstyret hos sine kunder. På den annen side er det ikke sikkert dette bør inn i samme enhet som måleravlesningen.

Det måtte i så fall være om andre land går inn for det samme. For et lite marked som Norge vil det ikke være lurt å innføre krav som krever utstyr som ikke finnes i andre land. Dette vil i så fall føre til unødvendig dyrt utstyr.

Erfaringene fra Sverige tyder også på at det kan være lurt å konsentrere seg om å effektivisere selve måleverdikjeden og ikke ta med alle tenkelige tilleggstjenester.

– Mitt inntrykk er at de fleste i bransjen også er mest interessert i å konsentrere seg om kjerneområdene, sier Oland.



Tidsplan

Dette blir sendt til høring i løpet av året, og vi håper den skal kunne tre i kraft enten fra 1. januar eller senest 1. juli neste år. Forskriften vil antakelig også inneholde dato for når automatisk måleravlesning skal være gjennomført over hele linjen, sier seksjonssjef Gunn Oland i NVE.

Bransjen har tidligere sagt at de må ha et år på å planlegge etter at en forskrift er på plass. Deretter trenger de tre år på å implementere et slikt system.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.