BYGG

Ser lysere på framtida

KRISEARBEID: Tiltakspakker fra regjeringen er i ferd med å føre til konkrete prosjekter innen infrastruktur. Det betyr arbeid for anleggsbransjen.
KRISEARBEID: Tiltakspakker fra regjeringen er i ferd med å føre til konkrete prosjekter innen infrastruktur. Det betyr arbeid for anleggsbransjen.

Maskinentreprenørenes Forbund

MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer ca. 1900 små, mellomstore og store bedrifter. Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter. Samlet omsetter medlemsbedriftene for rundt 46 milliarder kroner i året og sysselsetter i overkant av 28.000 arbeidstakere.

Kilde: MEF

Regjeringens tiltakspakker og krisemidler til kommuner begynner å gi positive utslag.

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) la i dag fram en rapport som viser at det er veldig mye ledig kapasitet, men at det er mange positive tegn på bedring i markedet.

Dropper oppsigelser

Anleggsbedriftene, som i hovedsak bygger veier og infrastruktur, har noe større ordreserver enn for et tre måneder siden og stadig færre tror de må gå til oppsigelser eller permitteringer i nær framtid.

Bedriftene rapporterer imidlertid om stadig større ledig kapasitet, men den fordeler seg ujevnt mellom deler av landet og mellom store og små entreprenører.

Mindre entrepriser

Flertallet av de ca. 19000 medlemsbedriftene i MEF har færre enn 30 ansatte. – Gjennomsnittet ligger på ca. 10 ansatte, sier administrerende direktør Trond Johannesen i MEF.

Han hadde helst sett at flere av de nye prosjektene som nå kommer etter regjeringens tiltakspakker og ekstrabevilgninger til kommunene blir splittet opp i mindre anbud. Det passer bedre for medlemmene i MEF.

Ny hverdag

– Vi har også en utfordring for mange av våre medlemsbedrifter som ikke er vant til å forholde seg til offentlige anbud. Det krever en del mer å delta i slike tilbudsprosesser. Men må de først lære det, er det nyttig for dem, sier sjeføkonomi Stein Gunnes i MEF. Oppdrag fra industrien har så godt som tørket fullstendig inn.

Ressursmangel

Et større problem for å sikre at all kapasitet i anleggsbransjen kan utnyttes, er kommunenes kapasitet og ressurser til å prosjektere og få satt i gang prosjektene.

MEF har sendt ut spørsmål til alle landets kommuner om regjeringens ekstra 4 milliarder kroner blir konkretisert i prosjekter. 61 kommuner av 333 som svarte, bekrefter at tiltakspakken har resultert i konkrete prosjekter. Svært mange svarer at de er i gang med planlegging og prosjektering, men at de har for lite tid og kapasitet.

Grunn til bekymring

- Vi er bekymret for planleggings- og prosjekteringskompetansen i kommunene, sier Johannesen.

Optimismen tilbake

Medlemmene i MEF så ikke helsvart på framtida desember i fjor heller, men nå er optimismen mye større.

I desember svarte 56 prosent av medlemmene at de så lyst på framtida. Nå i juni svarer 64 prosent at det ser bedre ut. Tilsvarende har de med negativt syn endret seg fra 44 prosent i desember til nå 36 prosent.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.