Ser at folk er fulle på jobb i Teams-møter

Akan og bedriftshelsetjeneste frykter skjulte problemer med rus på hjemmekontoret.

Ser at folk er fulle på jobb i Teams-møter
Folk som er beruset på videomøte har blitt et nytt problem for HR-ansatte. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Akan kompetansesenter, som eies av staten, LO og NHO, har opplevd henvendelser fra ledere som mistenker rusproblemer hos ansatte etter å ha sett dem påvirket på videomøter.