ENERGI

Sentralnett skifter eier

Totalt dreier dette seg om over 400 kilometer kraftledninger og en rekke knutepunkter i nettet, med transformatorstasjoner og koblingsanlegg. Statnetts datterselskap Statnett Entreprenør har også tilbydd seks medarbeidere i Norsk Hydro stilling i selskapet.

De fleste ledninger og anlegg Statnett har overtatt fra Hydro er såkalte sentralnettsanlegg. Hovedtyngden av disse anleggene ligger i Sogn og Fjordane og Rogaland. Regnskapsmessig gevinst før skatt som følge av dette salget utgjør omlag 180 millioner kroner.

Les mer om: