DATATELE

Sensurforslag vekker debatt

Et lovforslag fra datakrimutvalget vil stoppe nordmenn fra å surfe på utenlandske pornosider, fildelingstjenester og gamblernettsteder.

IKT-Norge er svært kritiske til forslaget.

– Bransjen skal selvfølgelig ta ansvar for å reagere når det avdekkes åpenbart straffbare forhold, men dette forslaget vil bety at bransjen også gis ansvar for å overvåke og etterforske alt innhold som distribueres, sier prosjektleder Hallstein Bjercke i IKT-Norge.Liker strengheten

Spesialrådgiver Torbjørn Sjølstad i Ementor og ekspert på datasikkerhet er mer positiv.

– Jeg liker strengheten det legges opp til. Litt mindre frihet i brukerleddet vil føre til bedre sikkerhetskultur og at flere lærer å bruke nettet fornuftig. Det vil også øke bevisstheten blant skoleelever slik at de lærer en bedre nettkultur, mener Sjølstad.

– Er det ikke et stort ansvar å legge på bransjen?

– Spør du meg, har bransjen vært tilbakelent og slapp i dette spørsmålet, svarer Sjølstad.– Lite nytt

Professor Jon Bing i rettsinformatikk mener lovforslaget nærmest slår inn åpne dører.

– Bransjens ansvar er allerede regulert i e-handelsloven. Der slås det fast at en nettilbyder må fjerne ulovlig innhold når han blir gjort oppmerksom på det. Denne nye loven utgjør ikke store forskjellen. Nå må nettilbyderen på egen risiko ta stilling til om materialet er ulovlig eller laget, påpeker Bing.

– Å peke på dette som en dramatisk endring blir galt, ifølge professoren.Lov mot spam

Det er mindretallet i utvalget som ønsker å begrense informasjonsflyten på internett, men deres forslag legges likevel fram for justisministeren og behandles i Stortinget. Flertallet ønsker at påtalemyndigheten skal begjære blokkering av nettsider overfor domstolene før siden kan tas ned.

Datakrimutvalget vil også forsøke å stoppe søppelpost (spam) ved å ramme avsenderne i større grad enn gjeldende lovverk legger opp til.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.