IT

Sensorer kjemper mot forfall av kunst

Danske forskere er i ferd med å utvikle en datastyrt sensor som museer kan bruke til å kontrollere om kunstverkene deres oppbevares under optimale forhold.

Konservator Cecil Krarup Andersen og ingeniør Daniel Sang-Hoon Lee fra KADK diskuterer resultatene fra de sensorene med dataene som skal inngå i utviklingen av en datamodell over kunstverkenes forfall.
Konservator Cecil Krarup Andersen og ingeniør Daniel Sang-Hoon Lee fra KADK diskuterer resultatene fra de sensorene med dataene som skal inngå i utviklingen av en datamodell over kunstverkenes forfall. Foto: Mikkel Scharff
Christine Christiansen, Ing.dk
14. mai 2019 - 14:45

I en globalisert verden utveksler museene kunstverk på kryss og tvers. Transporten og de skiftende lys- og klimaforhold under reisene rundt mellom klodens museer, kan være hard kost. Men også kunstobjekter som står permanent på et museum, påvirkes av faktorer som temperatursvingninger, lys og CO2 fra pusten til publikum.

Les mer om: