Senketunnel klar for kobling

Forberedelser til sammenkobling av elementene til senketunnelen under Bjørvika. (Bilde: Joachim Seehusen)
Tverrsnitt av senketunnelen under Bjørvika. Festningstunnelen til venstr, Ekebergåsen til høyre. Det er leirbunn (brunt på illustrasjonen) under tunneltraseen. Sammekoblingen skjer i 2008.
SLISSEVEGGER: Senketunnelen skal knyttes sammen med eksisterende tunneler i hver ende slik at man får et sammenhengende tunnelsystem fra Framnes til Ryen. På Sørengasiden er det langt ned til fast fjell. Derfor benyttes en teknikk, hvor det graves en smal grøft, en «slisse», ned til 25 meters dybde. Grøfta fylles med støttevæske som inneholder barytt, for å unngå utglidning. Armeringskurver senkes i grøfta. Kurven fylles med betong, mens støttevæsken pumpes ut for gjenbruk. Slisseveggene fungerer som ytre støtte for betongveggene. Når veggene er støpt, tas det så mye leire at det lar seg gjøre å støpe tunneltaket. Taket fungerer som avstiving for veggene, mens massene mellom tak og vegger graves ut. Til slutt støpes tunnelrøret med bunnplate og vegger. (Bilde: Mona Sprenger)
SKOTT: Det er to skott innvendig i hvert element. Mellom skottene blir elementene fylt med vann, på den siden av elementene som synes når de skal senkes. Permanent ballast blir betong i et par meters tykkelse. Det dørformete hullet i veggen er for nødtelefon, Veibanen kommer til å gå rett under nedre kant. (Bilde: Joachim Seehusen)
DIGRE: Der de ligger og venter innerst i fjorden ser man ikke stort av elementene, kun overflaten. Men de er digre nok: 112,5 meter lange og fra 30 til 40 meter brede. Til sammenlikning måler en fotballbane rundt 105x68 meter. (Bilde: Joachim Seehusen)
GIGANT: Vel inne i et element, føler man seg liten. Her skal det bli plass til tre kjørefelt i hver retning, samt kabler, pumper og annet teknisk utstyr. Hele rommet mellom der fotografen sto og skottet i motsatt ende blir fylt med vann når elementet skal senkes. (Bilde: Joachim Seehusen)
Senketunnelen har luke i taket for både inn- og itgangsmulighet. Om et par år bør refleksvvest byttes med tørrdrakt og dykkerutstyr. (Bilde: Joachim Seehusen)
Operaen i Bjørvika i solnedgang en sein høstettermiddag. Under skipets kjøl kommer senketunnelen snart.
Operaen i Bjørvika, sett fra stedet senketunnelen skal vake under overfalten.
  • Bygg

Hvert element er 112,5 meter langt, bredden varierer fra 30 til 40 meter.

Elementene er satt sammen av fem seksjoner koblet sammen med dilatasjonsfuger. Det går med 90 000 m 3 betong til å støpe de 1 til 1,2 meter tykke takene, veggene og gulvene.

Hele tunnelsystemet blir 1100 meter langt, 675 meter blir senketunnel under vann.

Null vekt

Når tunnelen er montert neste år, vil toppen ligge 12 meter under middelvannstand. 675 000 m 3 masse graves ut, hvorav 50 000 er forurenset. Tunnelelementene er tette i hver ende.

Når de skal senkes, blir de fylt med vann mellom to midlertidige skott inne i tunnelen. I ferdig tilstand vil Bjørvikatunnelen hvile på grunnen med tilnærmet null vekt. I bunnen av tunnelen blir det støpt et nærmere to meter tykt lag betong før selve veidekket blir lagt øverst.

90 000 biler i døgnet

For å sikre at ikke korrosjon tar knekken på tunnelen, blir det montert 841 offeranoder av aluminium, sink og indium, til sammen veier disse 152 tonn.

Tunnelen får en kapasitet på 90 000 biler/døgn. Pris for sjødelen av hele Bjørvika-utbyggingen er 986 millioner kroner.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå