BYGG

Senketunnel klar for kobling

Forberedelser til sammenkobling av elementene til senketunnelen under Bjørvika.
Forberedelser til sammenkobling av elementene til senketunnelen under Bjørvika.Bilde: Joachim Seehusen
Joachim Seehusen
1. nov. 2007 - 07:00

Hvert element er 112,5 meter langt, bredden varierer fra 30 til 40 meter.

Elementene er satt sammen av fem seksjoner koblet sammen med dilatasjonsfuger. Det går med 90 000 m 3 betong til å støpe de 1 til 1,2 meter tykke takene, veggene og gulvene.

Hele tunnelsystemet blir 1100 meter langt, 675 meter blir senketunnel under vann.



Null vekt

Når tunnelen er montert neste år, vil toppen ligge 12 meter under middelvannstand. 675 000 m 3 masse graves ut, hvorav 50 000 er forurenset. Tunnelelementene er tette i hver ende.

Når de skal senkes, blir de fylt med vann mellom to midlertidige skott inne i tunnelen. I ferdig tilstand vil Bjørvikatunnelen hvile på grunnen med tilnærmet null vekt. I bunnen av tunnelen blir det støpt et nærmere to meter tykt lag betong før selve veidekket blir lagt øverst.



90 000 biler i døgnet

For å sikre at ikke korrosjon tar knekken på tunnelen, blir det montert 841 offeranoder av aluminium, sink og indium, til sammen veier disse 152 tonn.

Tunnelen får en kapasitet på 90 000 biler/døgn. Pris for sjødelen av hele Bjørvika-utbyggingen er 986 millioner kroner.

Les mer om: