IT

Sender pasientlister på diskett

Espen Zachariassen
16. des. 2009 - 21:55

Statens it-rolle

Det offentlige skal bruke it for å gjør hverdagen enklere for næringsliv og innbyggere:

«Brukerne skal møte en [...]offentlig sektor som tilbyr helhetlige og fullstendige digitale tjenester gjennom gode elektroniske selvbetjeningsløsninger. Og regjeringen vil effektivisere og frigjøre ressurser ved bruk av ikt, for dermed å kunne styrke det offentlige velferdstilbudet samtidig som administrasjonen reduseres.»

Kilde: St.mld. 17 (2006-2007)

TROMSØ/OSLO: Staten skal aktivt bruke digitale verktøy og tjenester for å få fart på it-utviklingen i Norge. Det er den offisielle strategien, men i praksis er hverdagen en annen:

– Vi bruker mellom én og to millioner kroner i året på kopiering, pakking og utsending av disketter, opplyser seniorrådgiver Vegard Håvik i Helsedirektoratet.

På denne måten får landets 4000 allmennleger – fastleger – oppdatert oversikt over sine pasienter én gang i måneden.Mangler diskettstasjon

Legene reagerer på at staten ikke bruker bredbåndsforbindelsen Norsk Helsenett, som er sikret for å kunne formidle pasientopplysninger.

– Hvorfor velger man å hugge i gamle steintavler når motorveien ligger der? Ved vårt legekontor har vi nettopp investert en kvart million kroner i nytt datautstyr. De nye pc-ene har ikke en gang diskettstasjon, sier allmennlege Anton Giæver i Tromsø.Taklet ikke bredbånd

Teknisk Ukeblad skrev om problemet i mai i fjor.

Da satt Nav ansvaret for pasientlistene, men slet med datasystemer som ikke taklet Helsenettet.

Les mer her: Nav bruker fortsatt disketter

Da ble det lovet bot og bedring, men intet var skjedd da diskusjonen kom opp på ny i fjor høst.

Den gang ble det snakket om at Helsenettet skulle tas i bruk sist vinter.Ny etat – gammel løsning

Ved siste årsskifte ble Helseøkonomiforvaltningen, Helfo, opprettet. Etaten har overtatt flere oppgaver fra Nav, men benytter fremdeles 3,5-tommers disketter og postgang for å sende tekstinformasjon til legene.

I Tromsø driver Giæver praksis sammen med fire kolleger ved Skansen legekontor.

Hvert år betaler de mellom 40 000 og 50 000 kroner for å være koblet opp mot det landsdekkende Helsenettet.

– Hva er vitsen med denne infrastrukturen når staten selv ikke benytter den? Nå bruker vi Helsenettet kun til epikriser og laboratoriesvar, mens mulighetene er langt flere, sier Giæver til Teknisk Ukeblad.Ingen vil teste

Hvert år bytter 565 000 pasienter fastlege. Det er i gjennomsnitt 1548 bytter pr. dag, mens Helfo oppdaterer listene manuelt en gang pr. måned. Det gir et etterslep på informasjonen.

Nå viser det seg at Helsedirektoratet i samarbeid med Nav har utviklet en elektronisk løsning, men den er ikke tatt i bruk.

Årsaken er at ingen vil betale for å teste den ut. Staten krever at leverandørene tar regningen.Ikke svar

– Foreløpig har ingen av leverandørene av elektronisk pasientjournalsystem sagt seg villige til å implementere og teste denne løsningen. Derfor har vi ikke noe svar på når løsningen kan tas i bruk, skriver rådgiver Marius Pellerud hos Nav i en e-post til Teknisk Ukeblad.

I mellomtiden betaler staten it-bedriften Iron Mountain i Tananger opp til to millioner kroner hvert år for å sende disketter med posten ut til landets fastleger.– Staten må ta regningen

Både leverandørene og Legeforeningen mener staten bør betale for å teste ut sin egen løsning.

– Jeg tror staten vil være tjent med å bruke noen midler på å få i gang den elektroniske løsningen for pasientlister, sier Allmennlegeforeningens leder Trond Egil Hansen til Teknisk Ukeblad. Hans medlemmer er ikke innstilt på å betale for testing av løsningen som Helfo og Nav har laget.

Profdoc leverer pasientjournalløsninger og opplever at staten velter kostnadene over på brukerne.Ikke en krone

– Nav har aldri gitt oss en eneste krone til å dekke utviklingskostnader til nye tjenester, sier Ole Erik Dammen, leder av brukerstøtte og opplæring. Hans erfaring er at NAV, og nå Helfo, pålegger legene dataløsninger når det gagner staten.

Ett eksempel er den kommende behandlerkravmeldingen, med elektroniske oppgjør og egenandelskort. Det krever tilpasninger i journalløsningen som legene må betale, uten at de har anledning til å øke prisen for pasientkonsultasjoner.

– Når det er løsninger som kommer legene til gode, som elektroniske pasientlister fremfor disketter, velger staten å si at dette er frivillig, sier Dammen. Konsekvensen er at legene sier nei takk, og løsningen blir ikke tatt i bruk.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.