ARKIVNYHETER

Seminar: Trafikant i by

Nordisk Vegteknisk Forbund, NVF ved Utvalg 22 - Utforming av veger og gater, inviterer til seminar i Bergen 20. - 21. september.

Seminaret henvender seg til ansatte i kommuner og stat samt konsulenter som arbeider med å finne løsninger for trafikantgrupper i bystrøk. Vi er opptatt av hvordan de ulike trafikantgruppene blir ivaretatt ved planlegging av gater og plasser i byen, hva som genererer det gode liv i byens rom og hvordan vi som planleggere kan finne de sikre og funksjonelle løsningene.

Følgende hovedtema vil bli belyst:

· Eksempler på gode løsninger fra byer i Norge og Norden

· Bybanen i Bergen

· Bergensprogrammet

· System, regelverk og prosess

· Nye byrom og folks bruk av dem

Seminaret holdes på Clarion Hotell Admiral i Bergen.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.