NYHETER

Selverkjennelse fra Statens vegvesen

Vegvesenet kan gjøre mye selv for å effektivisere sin planlegging av nye prosjekter. Det viser et forprosjekt utarbeidet av etaten selv.

Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
18. apr. 2012 - 12:45
Det er mulig å redusere planleggingstiden vesentlig uten at det går på bekostning av kvalitet og rettssikkerhet. Det viser et forprosjekt utarbeidet av Statens vegvesen. Vegvesenet har her tatt tak i sin egen planleggingspraksis og avdekket at etaten kan gjøre mye selv for å effektivisere sin planlegging. Men for å oppnå store gevinster i form av kortere planleggingstid trengs også endringer i rammeforutsetningene for planleggingen

 

 

10 år for store prosjekter

-Veg- og gateplanlegging er omfattende og tidkrevende. For Statens vegvesen er det viktig å snu alle steiner for å finne tiltak som kan medvirke til mest mulig effektiv planlegging. For å oppnå dette har vi ikke ønsket å frede oss selv og måten vi jobber på i egen etat. Jeg er tvert i mot glad for den selverkjennelsen som kommer fram gjennom konkrete innspill som kan bidra til enda mer effektive planprosesser, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Det tar i dag rundt 10 år å forberede store vegprosjekt for bygging. Økte midler til investering, drift og vedlikehold medfører behov for større planproduksjon. Statens vegvesens planleggere, som er de som best vet hvor skoen trykker har derfor arbeidet fram en rapport som inneholder ni interne tiltak samt anbefalinger om eksterne tiltak som påvirker rammevilkårene for planleggingen.

 

Tydeligere styring

Strengere dokumentasjonskrav til prosjekter som skal omtales i Nasjonal transportplan (NTP) i form av forprosjekt eller prosjektark som beskriver behov, hensikt, aktuelle løsningstyper og kostnadsestimat, er et av forslagene. Behovet for tydeligere styring av ressursene kommer også tydelig fram i rapporten.

Det pekes på at det er for enkelt å endre beslutninger tatt i tidligere faser og at man noen ganger setter i gang planlegging av prosjekter som ikke er forankret i NTP eller handlingsplan. Sterkere styring og bedre prioriterings- og styringsverktøy etterlyses.

 

Bedre organisering av småprosjekt

Mindre prosjekter kan være konfliktfylte og resultere i lang planleggingstid. Vegvesenet vil vurdere kravene til hvordan små prosjekter skal organiseres og dokumenteres for om mulig å forenkle bestillingssystemet. Rapporten pekerogså på at man kan spare tid og ressurser ved å organisere små prosjekter mer effektivt – f.eks ved å samle flere mindre prosjekter i prosjektpakker med en prosjektorganisasjon for disse framfor en organisasjon for hvert av dem.

I tillegg nevnes konkrete tiltak knyttet til bedre samarbeidsformer mellom ulike faggrupper, kvalitetssystem som sikrer at nødvendig informasjon blir overlevert fra en fase til en annen samt kontrakts- og samarbeidsformer med konsulenter som sikrer best mulig bruk av konsulentressursene

-Arbeidet viser at det er mange tiltak vi i Vegvesenet selv kan gjøre for å korte ned planleggingstiden. Noen av tiltakene er vi allerede i gang med i enkelte regioner. Andre forslag må vi konkretisere mer før de implementeres i organisasjonen, sier vegdirektør Moe Gustavsen

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.