Selskapet mistet viktig patent etter at patentbyrået glemte å betale regning. Nå har de tapt nok en runde i retten

Kjempet for å få patentet tilbake.

Selskapet mistet viktig patent etter at patentbyrået glemte å betale regning. Nå har de tapt nok en runde i retten
Patentet gjelder denne komposittstangen som er kjernen i C6 Technologies viktigste produkt. Foto: C6 Technologies

Selskapet C6 Technologies bruker karbonfiber til å lage verktøy som kan brukes i noen av verdens dypeste og lengste horisontale oljebrønner. Men en tabbe hos patentbyrået deres gjør at de har mistet beskyttelsen av helt sentrale deler av teknologien.