SAMFUNNPOLITIKK

Selskap oppfordrer til mer aktiv varsling

ROP DET UT: Sjef i Codan forsikring, Jørn kristiansen, vil at de ansatte aktivt skal varsle om eventuelle kritikkverdige forhold eller ulovligheter. Selskapet har mange teknologikunder.
ROP DET UT: Sjef i Codan forsikring, Jørn kristiansen, vil at de ansatte aktivt skal varsle om eventuelle kritikkverdige forhold eller ulovligheter. Selskapet har mange teknologikunder. Bilde: Trond Heggelund

Dette er en varsler

Varsler, fløyteblåser og whistleblower er en person som avdekker og varsler om kritikkverdige forhold eller ulovligheter i selskaper, organisasjoner eller offentlige institusjoner der vedkommende har vært eller er ansatt eller involvert.

Codan ber ansatte varsle om

  • Svikt i sikkerhetsrutiner
  • Arbeidsforhold i strid med arbeidsmiljølovens krav
  • Uforsvarlig saksbehandling
  • Korrupsjon eller andre økonomiske misligheter
  • Det spesielle er at varsling ikke bare skal skje internt men også til myndighetene, politi osv.

Codan Forsikring (tidligere Trygg Hansa) selger ikke bare forsikringer. De er totalt avhengige av tillit i markedet for å kunne eksistere. En del av næringslivskundene deres er tekniske bedrifter.Forsikringsselskapet vil ikke ta sjansen på å komme i lignende situasjon som eksempelvis Siemens havnet i med varlings- og korrupsjonssaken der.

Ansatte med på råd

- Alle varslingssaker i media det siste året bevisstgjorde oss. Kunne noe lignende ha hendt hos oss? Hvordan skal vi kunne behandle varsling på en best mulig og seriøs måte? Til tross for at vi har god internkontroll, vil vi likevel unngå at noen form for ulovligheter eller uregelmessigheter oppstår. Svaret på dette er å ta de ansatte med på råd, og støtte opp om gode varslingsrutiner i personalhåndboka, sier Codan-direktør Jørn Kristiansen.

I lag med de tillitsvalgte har ledelsen i Codan Forsikring nå laget tre sider i personalhåndboka som oppfordrer de ansatte om å varsle dersom de ser eller hører noe kritikkverdig eller ulovligheter.

Unngå sjikane

En telefonrunde til noen av arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene viser at Codan Forsikring sannsynligvis er en av de første bedriftene i Norge som gjør dette:

”Medarbeidere er ofte de første til å oppdage uregelmessigheter og/eller ureglementerte handlinger på jobben. Medarbeidere er av forskjellige grunner tilbakeholdne med å fortelle om sine mistanker. Det kan være fordi de er engstelige for å være illojale ovenfor sine kolleger, arbeidsgiver og/eller de er engstelig for sjikane eller for å bli gjort til offer for i forbindelse med det de forteller. Formålet med konsernets politikk er å unngå en slik tilbakeholdenhet og oppfordre alle til å si fra om uregelmessigheter eller ulovligheter som du er eller blir oppmerksom på”.

Dette står det i personalhåndboka som Teknisk Ukeblad har fått se et utdrag fra.

Vil verne varslere

I Siemens-saken kom det beskyldninger om at varsleren ble gjort til syndebukk og dessuten ble han etterpå urettmessig oppsagt fra si stilling (se faktaboks).

Dette har indirekte fått Codan til å ta med flere punkter i personalhåndboka om å verne eventuelle varslere mot sjikane eller at de blir gjort til offer. Varslere loves anonymitet og opplysninger vil bli behandlet med fortrolighet og diskresjon.- Jeg varslet ikke forgjeves

- Det at Codan forsikring og andre bedrifter nå får økt fokus på varsling er med på å bidra til at min varsling i Siemens var verdt det og at tre års kamp ikke har vært forgjeves.

Dette sier tidligere Siemens-ansatt Per-Yngve Monsen til Teknisk Ukeblad. I 2005 avslørte han at Siemens Business Services overfakturerte Forsvaret for IT-kontrakten FISBasis. Saken er fortsatt i rettsapparatet.

Varsle politiet

- Det er veldig positivt at Codan Forsikring tar varsling på alvor. Samt at de viser kunder og omverden at de ikke finner seg i økonomisk tull, svindel eller korrupsjon. Det er redelig gjort. Etter det Teknisk Ukeblad beskriver virker det som om Codan sin varslingsplan er mye mer omfattende enn det andre norske bedrifter har gjort, sier Per-Yngve Monsen.

Han sier at det er bra at Codan ikke bare oppfordrer de ansatte til å varsle internt i organisasjonen, men at ledelsen aktivt oppfordrer de ansatte også til å henvende seg til Arbeidstilsynet, Økokrim, Konkurransetilsynet, Datatilsynet og Helsetilsynet.

Amnesti for varslere

- Vi synes det er kjempeflott at andre selskaper lærer av våre erfaringer. Det er viktig å dele kunnskap slik at vi alle kan bli bedre. Siemens har gitt amnesti for varslere en periode, og har også opprettet en egen stilling i Norge som skal ta seg av kommunikasjon og oppfølging av det eventuelle varslere kommer med, sier kommunikasjonsdirektør Gry Rohde Nordhus i Siemens.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.