KRAFT

Sellafield-kritikk til Bjørnøy

Miljøvernminister Helen Bjørnøy få så hestehalen strutter.
Miljøvernminister Helen Bjørnøy få så hestehalen strutter.

Sellafield

Sellafield er et kjernekraftverk i Cumbria i England på kysten av Irskesjøen. Verket blir drevet av British Nuclear Fuels Limited (BNFL), men er siden 1 April 2005 eid av Nuclear Decommissioning Authority. Anlegget omfatter Thorp nuclear fuel reprocessing plant, Magnox nuclear fuel reprocessing plant, den inaktive Calder Hall Magnox kjernekraftverk — verdens første kommersielle kjernekraftverk, og andre eldre kjernekraftanlegg.

Tidligere lekkasjerDen 19. april 2005 ble det oppdaget at 83 000 liter med radioaktivt materiale i Thorp-anlegget hadde lekket fra et sprukket rør ut i en stor betong-bunnpanne enkapsulert i rustfritt stål som var bygget for å samle opp eventuelle lekkasjer.

I august 2004 ble det oppdaget at det ikke var samsvar mellom mengde radioaktivt materiale som ble tilført og sluppet ut av Thorp-anlegget. Dette funnet ble ikke rapportert oppover i systemet.

Andre indikasjoner på et problem inkluderte en temperaturøkning i bunnpannen og funn av radioaktivit materiale, men dette ble først ignorert. Utslippet ble anerkjent først etter at et annet tilsyn fastslo at mer materiale var på avveie. Operatøren av anlegget valgte nå å bruke et kamera å måle volumet av væske i bunnpannen.

Ansvarlige ledere ved anlegget har måttet stå til rette for dette. Ca. 19 tonn med uranium and 160 kg med plutonium oppløst i nitric acid er blitt pumpet fra bunnpannen inn i en oppbevaringstank bort fra det nå stengte Thorp-anlegget. Strålingsnivåer i tanken gjør det umulig med menneskelig inspeksjon. Bruk av roboter for å reparere lekkasjen er muligens også for vanskelig.

I 2005 ble Thorp-anlegget tilknyttet Sellafield stengt etter at det ble oppdaget at 83 000 liter radioaktivt materiale hadde lekket ut.

Men nå har britiske myndigheter gitt tillatelse til å åpne anlegget igjen. Og Bellona mener den norske regjeringen er alt for passive.Brende bedre

– Regjeringen gjør forsvinnende lite i denne saken, sier Bøhmer. Han mener at den forrige regjeringen med miljøvernminister Børge Brende (H) og statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) gjorde en mye bedre jobb enn Helen Bjørnøy (SV) og Jens Stoltenberg (AP). – Bondevik tok opp problematikken personlig med den britiske regjeringen. Det virker ikke som om Stoltenberg har gjort det samme, sier Bøhmer.– Vi presset sterkt

Børge Brende er enig med Bellona. – Bondevik-regjeringen presset sterkt på for å hindre gjenåpning på Sellafield. Men Helen Bjørnøy har så langt ikke vist handlekraft når det gjelder å hindre gjenåpning av Thorp-anlegget. Jeg stilte nylig spørsmål til statsministeren om han ville ta det opp med Blair, men fikk et svært unnvikende svar fra miljøvernministeren. Det går ikke an. Dette dreier seg tross alt om vårt felles matfat, Nordsjøen og Norskehavet. At politisk ledelse i Miljøverndepartementet ikke finner å ville delta på en slik konferanse som skal øke trykket overfor britene er meget beklagelig. Og jeg vil ta det opp med miljøvernministeren, sier Brende.

Brende frykter at det kan skje en ny ulykke på Sellafield. – Det kan igjen skje ulykker med den følge at radioaktivt avfall kommer ut i havet og også til luft. Da kan Norge rammes, og det er derfor så beklagelig at statsministeren ikke vil ta i saken. Han taler sterkt om miljø i Kina, derfor hadde jeg faktisk forventet at han også bryr seg mer om det som skjer i våre farvann, sier .Urovekkende

Bøhmer i Bellona sier at det er to ting som er bekymringsfullt med Sellafield-anleggene. – For det første er usikkerheten rundt Thorp-anlegget urovekkende. Først skulle oppstarten være i april, så ble det utsatt til sommeren og nå meldes det om åpning i høst. Det gir grunn til å spørre om det er noe som er galt. Og betyr dette at de vil holde på lengre enn opprinnelig planlagt. Etter planen skal Thorp-anlegget stenges for godt i 2010.

For det andre er det stor usikkerhet i forbindelse med dekommisjoneringen av de utrangerte Sellafield-anleggene. Opprinnelig skulle anleggene stå i 70 år for at det verste av radioaktiviteten skulle forsvinne. Nå snakkes det om at dette skal gjøres raskere for å spare penger.

Risikoen for radioaktiv forurensing til Norges kyst er grunnen til at Norges regjeringer i mange år har vært svært aktive for å få stengt Sellafield. Anlegget ligger ved kysten rett utenfor Liverpool i England, og utslipp kan få dramatiske konsekvenser for Norge. Land som Irland og Island ligger også svært utsatt til og miljøvernministeren vil nå ta kontakt med sine kolleger for å legge press på britiske myndigheter.--------------------------------------------------------------

Slår tilbake

Miljøvernminister Helen Bjørnøy avviser Brendes påstander om at Sellafield-problematikken ikke blir høyt nok prioritert.

I et skriftlig svar til stortingsrepresentanten understreker hun at problemet har blitt tatt opp med britiske myndigheter.

– Regjeringen mener at Thorp- anlegget i Sellafield ikke burde gjenåpnes. Dette synspunktet er godt kjent for britiske myndigheter. Det ble tatt opp av statsministeren i hans samtale med statsminister Tony Blair i London i høst, og er ellers blitt tatt opp både av utenriks-ministeren og meg selv overfor våre respektive britiske kollegaer. Det er også blitt sendt en henvendelse fra de nordiske miljøvernministre om saken. Etter at tillatelsen til gjenåpning ble gitt, har det norske synspunktet på nytt blitt formidlet til britiske myndigheter.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.