Selger subseaskip – satser mer på grønn teknologi

Eidesvik Offshore skal selge det avanserte subsea- og konstruksjonsskipet Viking Neptun. Inntektene skal brukes til å utvikle framtidas grønne skip.

Selger subseaskip – satser mer på grønn teknologi
Viking Neptun er et svært avansert subsea konstruksjonsfartøy bygget ved Kleven i 2015. Skipet har en stor offshorekran på 400 tonn/3.000 meter og to moonpooler. Foto: Eidesvik

Viking Neptun er nå i arbeid for Havfram på havvindprosjekter. Salget vil ikke gjennomføres før 4. kvartal når skipets kontrakt går ut.