ARBEIDSLIV

Selger Kimek

Kværner selger Kimek-verftet i Kirkenes til en investorgruppe bestående av DOF Industri AS, Skarveland AS og Kirkenes Servicehavn AS for en symbolsk lav sum. Kimek har spesialisert seg på reparasjons- og vedlikeholdsarbeid på norske og russiske skip. Salget fører til et mindre regnskapsmessig tap innenfor rammen av de avsetningene som ble gjort i 1999. (aa)

Les mer om: