KLIMA

Selger gratiskvoter for milliarder

UTEN BETYDNING: - Sletting ville frata Norge et stort beløp uten at det ville ha vesentlig betydning for verken kvotemarkedet eller kvoteprisen, sier statsråd Erik Solheim.
UTEN BETYDNING: - Sletting ville frata Norge et stort beløp uten at det ville ha vesentlig betydning for verken kvotemarkedet eller kvoteprisen, sier statsråd Erik Solheim. Bilde: Sigurdsøn, Bjørn
Mona Sprenger
6. mai 2009 - 23:10

Klimakvoter

  • En klimakvote er en fritt omsettelig tillatelse til utslipp av ett tonn CO2.
  • Virksomheter som er pålagt å delta i kvotesystemet må hvert år levere inn klimakvoter tilsvarende sine utslipp av klimagasser.
  • Gjennom EUs kvotesystem får regjeringen 15 millioner tonn klimakvoter som kan tildeles norsk industri.
  • Regjeringen ønsker å dele ut 8 millioner tonn til industrien, mens 7 millioner tonn skal selges til EUs kvotemarked.
  • Siden Norges kvotetildelingsplan ikke er godkjent av ESA får ikke Norge solgt kvotene for 2008. Regjeringen planlegger å overføre 6,5 millioner tonn kvoter til 2009, slik at det totale salget for 2009 blir på 13,5 millioner tonn kvoter.


I statsbudsjettet for inneværende år legger regjeringen opp til salg av 13,5 millioner tonn CO 2-kvoter i det europeiske markedet.

Til sammenligning slapp veitrafikken i 2007 ut 10,45 millioner tonn CO 2.

– Regjeringen selger her sitt miljøalibi, mener Gitmark, som vil ta opp saken på Høyres landsmøte til helgen.

– Skandale DOBBELTMORAL: Regjeringen snakker i det ene øyeblikket varmt om kvotesystemet, for i det neste øyeblikk si at det ikke vil ha noen miljøeffekt å slette 13,5 millioner tonn CO2, sier Peter S. Gitmark i energi og miljøkomiteen. Mona Sprenger

– Skandale

Norge har som en del av EUs kvotesystem fått tildelt kvoter for utslipp av CO 2.

Regjeringen vil gi drøyt halvparten av disse gratis til norsk industri, resten vil de altså selge.

– Dette er en miljøpolitisk skandale. Det er snakk om enorme mengder CO 2. Ved å slette disse kvotene kunne regjeringen gått fra 10 prosent overoppfyllelse til 25 prosent, sier Gitmark, som mener at her er det snakk om dobbeltmoral.

– Usedvanlig kynisk

Regjeringen budsjetterer med en salgsinntekt på om lag 2,5 milliarder kroner, men siden den gang har prisen på klimakvoter nesten blitt halvert.

– Regjeringen har blitt usedvanlig kynisk. De er villige til å utsette miljøet for 13,5 millioner tonn CO 2 for å få inn litt over en milliard i statsbudsjettet, sier Gitmark, som viser til at statsminister Jens Stoltenberg har sagt at det er viktigst å ta de billigste klimaløsningene først.

– Det finnes ikke noe annet klimatiltak som er billigere og mer kraftfullt. Likevel nekter regjeringen å slette disse kvotene, som Norge har fått vederlagsfritt.

Økonomi foran miljø

– Det henger ikke på greip at regjeringen oppfordrer privatpersoner til å kjøpe kvoter for å slette dem, mens staten som en stor aktør velger å ikke gå foran med et godt eksempel, sier Gunnar Kvassheim (Venstre), leder i energi- og miljøkomiteen.

Han mener regjeringens klimasatsing er halvhjertet.

– Dette viser at regjeringens klimapolitikk er styrt av økonomiske vurderinger.

Høyre, Venstre, NHO og Naturvernforbundet har nå gått sammen for å få regjeringen til å slette disse kvotene.

– Ikke dobbeltmoral

– Selvsagt er ikke kvotesalget dobbeltmoral, sier miljøvernminister Erik Solheim.

Han viser til at Norge overoppfyller sine Kyoto-forpliktelser og gir færre gratiskvoter til industrien enn andre land.

– Sletting ville frata Norge et stort beløp uten at det ville ha vesentlig betydning for verken kvotemarkedet eller kvoteprisen, sier Solheim, som mener at det er bedre at Norge har to milliarder kroner ekstra på statsbudsjettet.

– Bedre å selge kvotene

– Det er mye bedre å bruke disse pengene på teknologiutvikling enn å slette disse kvotene, sier SV-statsråden, som understreker at Norge er det landet som gir færrest gratiskvoter til industrien.

– Når vi først skal tildele kvoter, er det bedre å selge dem enn å gi dem gratis til industrien.

Solheim viser til at regjeringen og Stortinget i klimaforliket går inn for å oppfylle Kyoto-forpliktelsen med 10 prosent.

– Opplegget for kjøp og salg av kvoter er i samsvar med dette. Finansdepartementet er ansvarlig for kjøp og salg av kvoter.