Seks nye vannkraftverk i Nordland

Kraftverkene skal årlig levere 166 GWh.

Seks nye vannkraftverk i Nordland
Inntaksområdet ved Leiråvatnet, inntaksmagasinet til Leiråa kraftstasjon, et av anleggene som finansieres gjennom Den nordiske investeringsbank.

Den nordiske investeringsbank har inngått en 15-års låneavtale med Helgeland Kraft AS for å finansiere seks vannkraftverk i Nordland. Lånet er på 470 millioner kroner.

Kraftverkene vil øke selskapets forsyningssikkerhet og produksjonskapasitet med 166 GWh.

Lånet skal finansiere byggingen av fem nye vannkraftverk i Tosbotn i Brønnøy i Nordland fylke. Vannkraftverkene er Leiråa, Bjørnstokk, Tverråa, Storelva og Tosdalen. Samlet årlig produksjon vil være 133 GWh. Byggingen av anleggene begynte i mai 2014 og driftsstart er planlagt i perioden mellom april 2016 og september 2017.

Det sjette vannkraftverket er Øvre Forsland som er det siste av fire vannkraftverk som bygges i Forslandsvassdraget i Leirfjord i Nordland fylke. Øvre Forsland ble satt i drift i mars 2015 og ble offisielt åpnet av Olje- og energiminister Tord Lien i august 2015. Øvre Forsland genererer 33 GWh årlig. Helgeland Kraft AS har 12 vannkraftverk med en årlig produksjon på 1,100 GWh.

Les også: Industrien sløser med elkraft

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.