Seks leverandører får kontrakt på å utvikle utslippsfrie hurtigbåter

Skal designe nullutslippsbåter med minst 30 prosent mindre energiforbruk enn dagens fartøy.

Seks leverandører får kontrakt på å utvikle utslippsfrie hurtigbåter
Eker Design har tenkt utenfor boksen. Illustrasjon: Eker design

Konkurransen om å utvikle framtidens utslippsfrie hurtigbåter har vært et langt løp ledet av Trøndelag fylkeskommune. I utgangspunktet var målet å ha nullutslippsfartøyer klare for drift i 2022, men det viste seg å bli vanskelig innen rimelighetens grenser.