Seks av ti bedrifter bryter forurensingsregelverket

Seks av ti bedrifter bryter forurensingsregelverket
60 prosent av bedriftene Klif kontrollerte i fjor, brøt regelverket for forurensing. Bilde: Colourbox

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) avdekket brudd på regelverket hos nærmere 60 prosent av virksomhetene de kontrollerte i fjor.

Slurver

Til sammen gjennomførte forurensningsmyndighetene 1.670 miljøtilsyn, ifølge Klif.

– Det er mange virksomheter som slurver, som ikke setter seg inn i kravene som gjelder for dem, og i de verste tilfellene avdekker vi bevisste lovbrudd, sier direktør i Klif Ellen Hambro.

Anmelder

I kontroller der det avdekkes brudd på regelverket, får virksomhetene en frist for å rette opp forholdene. Ofte gjennomføres det en ny kontroll etter kort tid for å sjekke at nødvendige tiltak er iverksatt.

De mest alvorlige tilfellene blir anmeldt til politiet. I 2010 anmeldte Klif syv saker

Les mer om: