NYHETER_BYGG

Seier over snusk og bedrag

Joachim Seehusen
27. sep. 2005 - 08:45

Startbank er en database der alle relevante opplysninger om skatteforhold, moms og arbeidsgiveravgift skal være tilgjengelig for bedrifter i det gode selskap.

Resten av bedriftene skal etter hvert få det tøft. De skal ikke engang kunne levere anbud på jobber. Målet er å få med alle, eller i hvert fall nesten alle, i næringen.

Bache-gruppen, Mesta, NCC, Skanska og Veidekke har vært med på å dra nyvinningen i gang. Når dette skrives, er 350 bedrifter med, og nye kommer inn hver dag. Disse store entreprenørene vil kreve orden i sysakene fra sine leverandører.

Styrer arbeidet

Mats Eriksson, som styrer arbeidet fra Byggenæringens Landsforening, sier at målet er å få 6000 bedrifter med innen forsommeren 2006. – Vi talte alle bedriftene som har levert til de store entreprenørene som er med og drar dette i gang. Det var 8000 bedrifter, forteller Eriksson.

Startbank er et tilbud til både vare- og tjenesteleverandører. I startfasen vil ordningen primært henvende seg til tjenesteleverandører som entreprenørbedrifter og håndverksbedrifter.

Leder av styringsgruppen for Startbank, Trond Bølviken fra Veidekke, fremhever at det legges inn nye bedrifter hver dag. – Nå er vi i en evalueringsfase der vi ser hvor enkelt det er å registrere seg og hvilke justeringer som eventuelt må gjøres, sier Bølviken.

Driften er satt ut til Achilles System AS. Dette selskapet ble dannet etter initiativ fra Olje- og Energidepartementet i 1990 for å skape og drifte en database over leverandører. Achilles er i dag representert i 14 land og drifter liknende systemer for flere næringer.

Et viktig salgsargument for Achilles er at alle bedrifter får anledning til å bruke Startbank som en felles tilbudskatalog der de kan legge inn detaljert beskrivelse av hva de tilbyr både av tjenester, produkter og kvalifikasjoner. I dag har mange større entreprenører sin egen leverandørliste. Disse er arbeidskrevende å holde ved like og gir sjelden et fullverdig bilde av hva som finnes i markedet. – Vi er helt i startfasen. Så langt har de aller fleste reagert positivt mens noen få velger å sitte litt på gjerdet. Den største utfordringen blir å få informasjon ut til alle, sier prosjektleder Trond Henanger i Achilles.

Lettere

– Dette er en del av seriøsitetsprosjektet i næringen. Det skal rett og slett bli lettere å operere lovlig, sier Øivind Seiergren, administrerende direktør i EBA, Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg.

I mange år har bygge- og anleggsnæringen vært kjent for å ha mye svart arbeid. Det har vært, og er, flust av både selgere og kjøpere. Seiergren føler seg trygg på at Startbank vil gjøre det langt vanskeligere å opprettholde et svart marked på siden av det ordinære.

Henanger forteller at det nå er laget både kontraktsmaler og forespørselsmaler for bruk i Startbank. – Jeg forventer at dette tar av raskt. Hvor raskt avhenger av hvor godt vi klarer å gjøre tilbudet kjent og hvor stort trykk de store entreprenørene setter på sine underleverandører, sier Henanger. Jo lenger ned i kjeden man kommer jo større er mulighetene for å treffe på snusk, bedrag og momsundragelser. – Derfor er et trykk fra de største viktig, påpeker Henanger.

Bedrifter som skal selge sine tjenester betaler en årsavgift på 2000 kroner når omsetningen er under ti millioner kroner per år for å registrere seg i Startbank. De med høyere omsetning betaler det dobbelte.

De store entreprenørene som kjøper tjenester har en mer differensiert pris som strekker seg fra årsavgift på 4000 kroner for de minste til 200.000 kroner for de som omsetter for mer enn fem milliarder kroner.

Frivillig tvang

Veidekke har ennå ikke bestemt om selskapet vil kreve medlemskap i Startbank fra sine leverandører. – Veidekke vil kreve at alle våre leverandører dokumenterer at de opptrer seriøst og følger myndighetenes krav. Den dokumentasjonen vil de lettest kunne gi oss gjennom medlemskap i Startbank, sier Trond Bølviken. – Vi forutsetter derfor at alle våre leverandører i fremtiden vil være medlem i Startbank, fortsetter han.

Skanska har derimot besluttet å kreve medlemskap i StartBANK. – Vi kan ikke leve med den situasjonen vi har i dag. Det er for lett for useriøse aktører i byggenæringen, sier Per Jørgensen hos Skanska.

Jørgensen understreker at kravet først vil tre i kraft når antall bedrifter i Startbank når en kritisk masse rundt 3000. Da vil selskapet også kreve at medlemskapet følges nedover i kjeden.

– Vi vil kontraktfeste at om en underentreprenør hos oss setter ut oppgaver til andre skal også disse firmaene være registrert i Startbank, fastslår Jørgensen. – Men dette gjelder foreløpig kun tjenesteleverandører. Kravene til materialleverandører vil først komme senere.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.