PRODUKTNYHETER

Segmentkatalog

Den viser et komplett sortiment av slanger og tilhørende armatur, samt drifts- og vedlikeholdsprodukter for seismiske undersøkelser, produksjon av oljeplattormer, utvinning av råolje og naturgass etc.

Selskapet har utgitt tilsvarende katalog med utvalgte produkter for autoindustrien, entreprenører, havbruk og landbruk. Segmentkataloger for skip, smelteverk og skogbruk vil også bli utgitt i løpet av 2. halvår 2000.

Les mer om: