ARKIVNYHETER

Secora leder på Jøa

Denne fergekaia er så nedslitt at den trenger avløsning. Secora ligger godt an til å få kontrakten på bygging av ny fergekai og oppstillingsplass.
Denne fergekaia er så nedslitt at den trenger avløsning. Secora ligger godt an til å få kontrakten på bygging av ny fergekai og oppstillingsplass. Bilde: Magne Joar Vandvik, Statens vegvesen

Spredningen er stor. Det høyeste anbudet ligger over 60 prosent over det laveste. Nr. to er Johs. J. Syltern med 14,576 mill. Deretter følger Chritie & Opsahl (15,428 mill.), Stjern Entreprenør (15,932 mill.), Reinertsen (16,516 mill.) og AF Gruppen (21,357 mill.). Det laveste anbudet ligge noe lavere enn kostnadsoverslaget.

- Vi lurte på om konkurransegrunnlaget var uklart da vi så den store spredningen, men to representanter for anbyderne mente noe annet. De sa at grunnlaget var veldig ryddig, sier byggeleder Magne Joar Vandvik i Statens vegvesen.

Øya Jøa er knyttet til vegnettet via fergesambandet Ølhammeren-Seierstad. Fergeleiet som får avløsning er 36 år gammelt og bærer preg av det. Det er både nedslitt og uhensiktsmessig. Fergekaibrua er bare 3,6 meter bred, og oppstillingsplassen er liten og uoversiktlig.

Den som får kontrakten skal bygge en 55 meter lang tilleggskai i betong, skifte ut den gamle fergekaibrua med en ny som er 18 meter lang og 4,5 meter bred, skifte ut heissystemet, etablere ny oppstillingsplass og øke dybden under fergekaibåsen til kote - 7,2. Det skal også monteres en hevbar rampe for hurtigbåten, som får anløp på tilleggskaia på motsatt side av ferga. Ombyggingen er prosjektert av Aas-Jakobsen.

Den nye fergekaia og oppstillingsplassen skal ligge like ved den gamle, men trafikken skal gå uhindret i hele byggetiden. Innen 14. oktober neste år må jobben være gjort.

Les mer om: