Derfor anker de klimadommen til Høyesterett

Se video fra møtet her.

Derfor anker de klimadommen til Høyesterett
Miljøorganisasjonene har besluttet å anke klimasøskmålet til Høyesterett. Fra venstre: Leder i Natur og ungdom, Therese Hugstmyr Woie, Greenpeace-leder Frode Pleym, advokat Cathrine Hambro, advokat Emanuel Feinberg, leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg og Ketil Lund og Steinar Winther Christensen fra Besteforeldrenes klimaaksjon. Foto: Eirik Helland Urke

Klimasøksmålet, hvor en rekke miljøorganisasjoner har saksøkt staten ved Olje- og energidepartementet, nådde ikke fram. Borgarting lagmannsrett frikjente i januar staten for brudd på Grunnlovens miljøparagraf, § 112.

I går kunne miljøorganisasjonene melde at de anker dommen videre til Høyesterett, som nå skal velge om de vil behandle saken. 

Tirsdag morgen sender TU.no direkte, når miljøorganisasjonenes advokat, Cathrine Hambro, presenterer anken i et frokostmøte fra klokken 08.45. Møtet er nå avsluttet, og du kan se videoen over.

Her skal hun fortelle mer om lagmannsrettens dom, grunnlaget for å anke og hva som skjer framover.

Les også

Miljøparagrafen

Dette skal hun gjøre sammen med et panel bestående av Ketil Lund, tidligere høyesterettsdommer og prosessfullmektig for Besteforeldrenes klimaaksjon, Erlend Andreas Methi, seniorrådgiver i Norges institusjon for menneskerettigheter, med ansvar for miljø og klima, og Eivind Smith, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Klimasøksmålet handler om de ti utvinningstillatelsene i Barentshavet som regjeringen tildelte i 2016 gjennom 23. konsesjonsrunde, og hvorvidt denne tildelingen strider mot den såkalte miljøparagrafen i Grunnloven.

Dersom Greenpeace, Natur og Ungdom, Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet vinner fram, kan det få konsekvenser langt utover de ti konkrete lisensene saken har handlet om.

Så langt har staten vunnet både i tingretten og i lagmannsretten, men organisasjonene mener likevel det er gode argumenter for at Høyesterett kan komme til en annen konklusjon. 

Her kan du laste ned dommen fra lagmannsretten (pdf-fil).

Les også