ENERGI

Se direkte: Energikommisjonen legger fram sin rapport

Vil ha «Mer av alt, raskere». Anbefaler sol, nærvind, enøk og mer vannkraft.

Eirik Helland UrkeEirik Helland UrkeJournalist / foto
Ina AndersenIna AndersenJournalist
1. feb. 2023 - 09:37

Onsdag fra klokka 10.00 kan du følge presentasjonen av Energikommisjonens rapport direkte. TU følger saken fortløpende utover formiddagen.

Rapporten har den beskrivende tittelen «Mer av alt, raskere». 

Denne laderen fra Kverneland Energi kan flyttes med personbil. Ladeenheten som Vegvesenet er ute etter i denne konkurransen er større: En container på ti eller 20 fot.
Les også

Vegvesenet ble felt på regnefeil

Norge har i dag overskudd av kraft. Men i årene fremover ligger det an til en sterkere vekst i kraftbehovet, i takt med mer elektrifisering av samfunnet og fremvekst av nye næringer med stort kraftbehov.

Energikommisjonen har derfor hatt i oppdrag å kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon.

Energikommisjonen vil ha 40 TWh ny kraftutbygging innen 2030, i tillegg til 20 TWh energisparing. De vil også ha mål om å halvere saksbehandlingstiden for kraft- og nettutbygging.

Mye vind og sol - og enøk

Dette er energikildene Kommisjonen har mest tro på på kort sikt:

 • Vindkraft på land: Kommisjonen foreslår at en større andel av inntektene fra vindkraft skal gå til vertskommunene og at 15 prosent av grunnrenteskatten til staten skal gå til den berørte kommunen.
 • Nærvind, altså vindturbiner langs større veier og på industriområder, som kan skape mindre miljøvirkninger enn i uberørt natur.
 • Solenergi: Energikommisjonen skriver at solenergi kan etableres raskt, og at det må vurderes å innføre krav om andel egenproduksjon av energi på nye bygg.
 • Vannkraft: Flertallet at det bør legges til rette for økt produksjon av regulerbar vannkraft. 
 • Enøk: Mener det må stilles sterke krav og gis støtte til energieffektivisering for industri, bygg og boliger.

Kjernekraft er ikke vurdert som en aktuell energikilde i Norge de neste åtte årene. Kommisjonen tror heller ikke at det vil komme mye kraft fra norsk havvind på så kort sikt. 

Lover å jobbe raskt

Olje- og energiminister Terje Aasland påpeker at regjeringen vil jobbe raskt for å vurdere tiltakene i kommisjonen, og vil nå sende rapporten på høring.

– Men vi ser også på om det er noen av tiltakene vi raskt kan sette i gang, uavhengig av høringsprosessen, sier han.

Aasland påpeker også at de allerede er i gang med flere tiltak kommisjonen peker på, og viser til forsyningssikkerhet, sikre lokal forankring for vindkraft på land, blant annet gjennom å sørge for at en større del av verdiene kommer lokalsamfunnene til gode, og utbygging av nett.

Må disponere vannkraftmagasinene bedre

Kommisjonen mener at en akseptabel forsyningssikkerhet er et ansvar for det offentlige, og
anbefaler at:

 • Det må utvikles et regelverk som sikrer at vannkraftmagasinene disponeres på en måte som
  sikrer tilstrekkelig energi- og effektbalanse i år med lavt tilsig.
 • Det må avklares hvordan eksporten kan begrenses om nødvendig for å ivareta forsyningssikkerheten i ekstreme situasjoner.
 • Det må løpende vurderes om det er behov for sterkere insentiver til økt utbygging av effektkapasitet.
 • Et flertall foreslår at energilovens formålsbestemmelse endres slik at den også omfatter forsyningssikkerhet.

Sier lite om drift av kabler

Kommisjonen har heller ikke gått inn i måten Norges kraftkabler til utlandet drives på. 

Flertallet i kommisjonen mener likevel at det ikke er åpenbart at kablene til Danmark skal erstattes, når de snart er for gamle.

Energikommisjonen har ikke vurdert tiltak i sluttbrukermarkedet for strøm. Dette skal et nytt utvalg ta tak i i tiden som kommer.

Kommisjonen kommer heller ikke med en klar anbefaling om hvilke næringer eller bedrifter som skal prioriteres i kampen om tilgang til kraftnettet i Norge.

Komiteen er enige om at elektrifiseringen av olje- og gassinstallasjoner må fortsette, men et betydelig mindretall mener at all elektrifisering av oljeindustrien må dekkes med havvind på sikt.

Vis mer
Sintef-sjef Alexandra Bech Gjørvs mastergrad skulle komme til å prege hele livet hennes
Les også

Alexandra Bech Gjørv: Fikk Kongens gullmedalje for masteren

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.