Schjølberg slutter som regionvegsjef

Schjølberg slutter som regionvegsjef
Elisabeth Schjølberg slutter i Statens vegvesen. Bilde:

Schjølberg har vært regionvegsjef siden 1. januar 2003, men hhar hatt flere stillinger i Vegdirektoratet siden 1990. Schjølberg blir i stillingen ut april.

- Jeg slutter i Statens vegvesen primært av familiære grunner. Jeg har min nærmeste familie på Østlandet og i Nord-Norge og ønsker mer tid og fleksibilitet. Det er hovedgrunnen til at jeg nå velger å slutte i den krevende, men veldig spennende stillingen som regionvegsjef, sier Elisabeth Schjølberg. Hun starter i juni i ny jobb i Muliconsults prosjektstyringsavdeling i Oslo.

Les mer om: