NYHETER_BYGG

Scene i særklasse

Operaen i Sydney ble kjent for sin arkitektoniske form. Oslo-operaen kan bli kjent for innmaten.

Det nye operahuset i Bjørvika skal fremstå som selve symbolet på hva det moderne og kulturelle Norge representerer.

Det skal vise teknologiske løsninger som ingen andre operahus har.

Dobbel dreisescene

Operaen får verdens første doble mobile dreiescene. Det betyr enorme muligheter både for scenografer og regissører av kommende opera- og ballettforestillinger. Samtidig byr det på store utfordringer for de tekniske leverandørene.

Dreiescenen skal fungere slik at et komplett scenearrangement med kulisser kan skyves inn fra bakscene til hovedsceneområdet. Dette gjøres ved at scenepodiene i forkant senkes ned.

Når dreiescenen er i posisjon, vil de åpne områdene i for-og bakkant bli lukket ved hjelp av utjevningspodier. Videre kan det fra nedre del av dreiescenen flyttes kulisser og aktører gjennom åpninger i gulvet.

Hovedscenen får fire store scenepodier på 16x4 meter. Det betyr at det kan være 9 meter høye kulisser under dreiescenen klar til bruk. Alle elementene kan i tillegg tiltes slik at vi får en skråscene med tre meter høydeforskjell.

Sidescenene skal bestå av senkbare elementer. Datastyrte kulissevogner kan kjøres fritt rundt i hele området. De elastiske gulvene blir spesiallagd med tanke på ballettoppføringer.

Kapasiteten dobles

Med to saler og avansert teknologi kan antall forestillinger dobles i forhold til dagens tilbud. Selve hovedscenen blir på16x16 meter. I tillegg blir det to flyttbare scenetårn på sidene som skal minske og forstørre sceneåpningen for å lage bedre akustikk.

Scenetårnene får plass til 108 trekkstenger til kulisser og fonder (baktepper). Disse skal brukes til å heve og senke kulisser til pågående forestilling, til oppbevaring av kulisser for andre forestillinger samt pågående prøver.

Orkesteret får regulerbar orkestergrav i høyde og størrelse avhengig av antall orkestermedlemmer og scenografi.

Alt programmeres

På en moderne operascene programmeres alle bevegelsene av scenekulisser og lyssetting på forhånd. Operaen i Bjørvika får to uavhengige kontrollsystemer til dette formålet - et for store sal og et for lille sal. Disse har ingen brukergrensesnitt mot hverandre. Brukergrensesnittet mellom kontrollsystemet er tenkt windowsbasert.

Store sal skal ta 1350 publikummere. Lille sal får færre tekniske finesser og kun 400 seter. Scenen blir imidlertid stor nok for ballettforestillinger. Scenegulvet skal bestå av mange enkeltlemmer som må fjernes manuelt, samt to mindre heiser. Sitteplassene kan organiseres etter behov, som amfi eller rundscene.

10 anbudspakker

Første runde med anbud på teaterteknisk utstyr er nylig sendt ut. Utstyret omfatter alt som trengs for å gjennomføre de oppsetningene som er spesifisert i brukerprogrammet for Den Norske Opera.

Per Jørgen Østensen er Statsbyggs prosjekteringsleder i prosjektet. Han håper mange norske leverandører vil konkurrere om oppdrag.

Leveransene av teaterteknisk utstyr omfatter både scenemaskineri for store og lille sal samt kontrollsystemer for begge salene.

Scenemaskineriet skal bestå av både et over- og undermaskineri med følgende komponenter: scenepodier med løfteinnretninger, utjevningspodier, sidescenepodier, orkesterpodier, dreiescene, drivsystemer og løftearrangement for kulisser.

Utsendelsen av anbud fortsetter til desember neste år.

Svenske og engelske eksperter

Statsbygg har engasjert både svenske og engelske rådgivere for å bistå i utarbeidelsen av løsninger og detaljer.

- Vi ser gjerne på muligheter for å prøve andre systemer eller nye løsninger. Vi håper norske leverandører ser sine muligheter her, blant annet når det gjelder elektro/hydraulikk og styringssystemer. Her må det være mye kunnskap å hente hos offshoreleverandørene, mener Harald Just Bern hos Statsbygg.

Når det gjelder lysanlegg, skjer utviklingen med stormskritt. Derfor vil Statsbygg vente med selve utstyrskontrakten så tett opp til prøveperioden som mulig. Selve designen av lyssystemene skal ut på anbud neste sommer.

Egentlig gjelder denne filosofien for alt teknisk utstyr, men tunge konstruksjoner må løftes inn før taket kommer på plass. Eksempelvis dreisecenen med en diameter på 16 meter og vekt på 50 tonn.

250 millioner kroner er satt av i operabudsjettet til sceneteknisk utstyr. Første kontrakt på sceneteknikk blir undertegnet 1. mars neste år, og første leveranse skal være ferdig til 23. oktober.

Dobbel mobil dreiesecene

Ved å benytte dreiescenen i forskjellige posisjoner får oppsetningsansvarlige stor kunstnerisk frihet. Det gir også mulighet for hurtige og presise sceneskift underveis i forestillinger. Operahuset skal brukes til opera og operetter samt balletter og musikaler.

Mens dagens norske opera betjenes med store manuelt drevne dreiehjul, vil sceneskift i framtida skje ved hjelp av touch-screens og datamaskiner.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.