Scatecs solkraftanlegg i Ukraina kan havne i russiske hender

Scatec har de siste årene bygd fem solparker i Ukraina. Flere av anleggene kan havne i russiske hender.

Scatecs solkraftanlegg i Ukraina kan havne i russiske hender
Progressovka anlegget i Mykolayiv regionen er Scatecs største solpark i Ukraina. Den er på 148 MW. Foto: Scatec

Tre milliarder kroner har norske Scatec investert i fem ulike solkraftanlegg i Ukraina siden 2019. Et av anleggene ligger like sør for Kiev, et annen ligger rett øst for Odessa. Begge områdene er nå under kraftig angrep fra russiske styrker.