BYGG

Satser stort på samhandling

IT-HJELP: Statsbygg og administrerende direktør Øivind Christoffersen, får virksomhetsportal og system for dokumenthåndtering av It-konsulentselskapet Steria.
IT-HJELP: Statsbygg og administrerende direktør Øivind Christoffersen, får virksomhetsportal og system for dokumenthåndtering av It-konsulentselskapet Steria. Bilde: Mona Strande
Truls Tunmo
20. sep. 2010 - 14:37

Avtalen er verdt et tosifret antall millioner kroner over fire år.

Etter knalltøffe anbudsrunder har Statsbygg valgt Steria til å levere en ny samhandlings- og dokumenthåndteringsløsning.– Svært viktig

– Dette er en stor og svært viktig avtale for oss. Vi har lang erfaring fra tilsvarende krevende prosjekter i store organisasjoner, sier Thomas Heiskel i Steria i en pressemelding.

Han er fornøyd med at Steria scoret høyest på tre av de fire tildelingskriteriene i anbudskonkurransen.

Og ikke minst at Statsbyggs evalueringsteam bedømte totalløsningen fra Steria som den mest fremtidsrettede.Starter i september

Første del av leveransen starter i september, og består av piloter og lisenser.

Steria skal lage og gjennomføre pilotprosjekter på tre ulike løsningsområder for 40 testbrukere.

Deretter påbegynner en fireårig rammeavtale, der systemet skal rulles ut i hele Statsbyggs organisasjon med omkring 1000 interne og 1000 eksterne brukere.

Viktig innovasjonsprosjekt

For å levere gode byggeprosjekter er Statsbygg avhengig av samspill mellom alle aktører, både arkitekter, entreprenører og andre som deltar i prosjektet.

– Den nye løsningen skal bedre samhandlingen i byggeprosjektene. Løsningen skal også utvikles til å bedre samarbeidet mellom leietakere og driftspersonell på de vel 2300 bygningene som Statsbygg forvalter, sier direktør for økonomi og administrasjon, Marianne Nordby Fålun.– Et stort løft

Hun forteller at løsningen kommer til å berøre hele organisasjonen, og vil være en viktig suksessfaktor for at en ytterligere profesjonalisering av prosjektstyringen og eiendomsdriften.

– Løsningen vil være et stort løft i informasjonshåndteringen i bedriften, fastslår Nordby Fålun.

Byggeprosjekter har gjerne livsløp som strekker seg over flere tiår, noe som krever at informasjon til enhver tid deles mellom mange parter både i selskapet og eksternt.Store filer

I tillegg til de 820 medarbeiderne i Statsbygg som sitter spredt utover store deler av landet, er det en hær av arkitektkontorer, entreprenører, byggfirmaer og vaktmesterselskaper som behøver også behøver tilgang til informasjon.

Ofte er det snakk om meget store filer, som byggetegninger i 3D og knytninger mot geografiske informasjonssystemerSharePoint og Documentum

Selv om det nå kommer en ny samhandlingsplattform, har det vært viktig for Statsbygg at de ansatte ikke må bruke tid på å lære seg et helt nytt system.

Det nye systemet skal derfor baseres på to ledende løsninger innenfor dokumenthåndtering og samhandling: EMC Documentum og Microsofts SharePoint 2010.– Utfyller hverandre

– De ansatte er kjent med Microsofts produkter fra før av, og vil kunne fortsette å jobbe i disse. Mange prosjekter kombinerer SharePoint med andre systemer, men her kombinerer vi det med Documentum og etter hvert også Noark5, sier Heiskel i Steria.

Han påpeker at SharePoint og Documentum utfyller hverandre på en svært god måte.God sameksistens

Det er Erling Kvalheim, salgssjef for EMC Documentum i Norge, enig i. Han mener løsningen illustrerer den gode sameksistensen mellom EMC og Microsoft.

– Vi er stolte av at Statsbygg har valgt EMC Documentum som sin innholds- og prosessplattform.

Prosessdrevet innholdsforvaltning utgjør fremtiden på dette området og Documentum vil bidra til å gjøre Statsbygg mer prosessorientert og dermed mer effektive, sier Kvalheim.

– Effektiviseringsgevinsten ved bruk av samhandlingsløsninger er stor i offentlig sektor, og vi opplever en stadig økende etterspørsel etter denne typen løsninger, sier Dagfinn Kolstad, direktør for offentlig sektor i Microsoft Norge.

Les mer om: