Satser på venture

- Vi er risikovillige, sier konsernsjef Svein Aaser.

Stridsøksen var begravd i kampen om kvinneandelen i norske bedriftsstyrer da Svein Aaser kom til NIFs foreningspolitiske kongress 2002 i Oslo. Fra de tillitsvalgte kom ingen buing eller mishagsytrninger. Tvert imot fikk han stor applaus fra de tillitsvalgte i NIF etter sitt innlegg og spørsmålsrunden som fulgte.

En offensiv konsernsjef lovte å gjøre enda mer for norske bedrifter som trenger kapital.

- Vi skal ta kreditter i de nye bedriftene og de nye bransjene. Lederne våre måles på det, sa han om utlånsvirksomheten i konsernet. Banken skal ikke bare satse på de sikre kundene.

Banken har lært mye fra tidligere feil og medfølgende tap, men Aaser understreket at det nye konsernet er risikovillig. En av begrunnelsene for fusjonen er at det blir mulig å bygge opp miljøer med større kompetanse i dybden. Her blir det flere jobber for sivilingeniører og ingeniører. DnB Storebrand trenger ekspertise til å vurdere de enkelte bedrifter og prosjekter.

Trenger møteplasser

I dag har DnB Storebrand en egenkapitaldivisjon som forvalter 2,5 milliarder kroner i nyetablerte bedrifter. Aaser varsler at det nye konsernet vil bli enda mer aktiv i venture-markedet og på forvaltning av midler for rike privatpersoner (private equity). Her åpnes nye kapitalkilder for nyetablerte bedrifter.

For å finne de gode investeringsmulighetene etterlyste Aaser møteplasser og nettverk for å få vite om nyvinninger. Han pekte på at NIF selv har en slik arena gjennom deleierskapet i Teknisk Ukeblad:

- Teknisk Ukeblad er verdens eldste kontinuerlige tidsskrift som også gir ikke-teknologer informasjon om hva som skjer, sa han.

Aaser regner med at det vil bli mer vanlig med spinoff-etableringer fra store norske bedrifter: - Vi må utvikle egenkapitalprodukter tilpasset dette.

Utfordret NIF

Etter regjeringens forslag om å legge ned dagens forskningsråd og erstatte det med et nytt, er det klart at Norges forskningsråd ikke blir delt (se TU nr 20/02). Retningen er pekt ut, men regjeringen ønsker innspill om hvor veien videre skal gå.

Statssekretær Helle Hammer i Næringsdepartementet etterlyste sivilingeniørenes syn på NIFs foreningspolitiske kongress i Oslo. Som tidligere ansatt i Norges ledende lobbyorganisasjon Rederiforbundet er ikke Hammer særlig imponert over NIFs innsats for å bli hørt.

- Nå vil vi høre fra dere om forskningsrådssaken, sa hun til deltagerne. Hun ønsker innspill om hvilke programmer Forskningsrådet skal satse på, hvordan søknadsprosedyren skal være og hvordan Forskningsrådet skal styres. Skal flere oppgaver flyttes ut av, eller skal flere legges til Forskningsrådet?

Hele styringsstrukturen skal gjennomgås, også departementenes måte å styre forskningsmidlene på, varslet Hammer.