MOTOR

Satser på vedlikehold

DYRT:  Etaten har selv regnet ut at de trenger 900 millioner kroner mer neste år enn foreslått i statsbudsjettet bare for å stanse økningen i veiforfallet. Det er et vedlikeholdsetterslep på 16 milliarder kroner for riksveiene og 12 milliarder kroner på fylkesveiene.
DYRT: Etaten har selv regnet ut at de trenger 900 millioner kroner mer neste år enn foreslått i statsbudsjettet bare for å stanse økningen i veiforfallet. Det er et vedlikeholdsetterslep på 16 milliarder kroner for riksveiene og 12 milliarder kroner på fylkesveiene. Bilde: Junge, Heiko

Det kommer fram i forslaget til Nasjonal transportplan 2010-2019 som legges fram klokka 10.00 i dag, melder NRK.

Innrømmelser

Jernbaneverket og Vegdirektoratet innrømmer å ha undervurdert behovet for vedlikehold gjennom mange år.

Nå ønsker etatene å prioritere arbeidet med å få stoppet forfallet, men dermed må altså nyinvesteringer vente.

Etterslep

Vegvesenet har tidligere påpekt at det trengs en storsatsing bare for å stanse økningen i veiforfallet. Ifølge deres beregninger er det er et vedlikeholdsetterslep på 16 milliarder kroner for riksveiene og 12 milliarder kroner på fylkesveiene.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.