PRODUKSJON

Satser på solskinn

11. jan. 2001 - 11:28

Også SO2-utslippene blir betydelig redusert. Samtidig har bedriften åpnet en ny produksjonslinje for leveranse av silisiumkarbid til solcelleindustrien. Nå blir energiregnskapet et helt annet enn før.

Siden starten i 1963 har råstoff for produksjon av slipeskiver vært Exolons hovedprodukt. Pålegg om renere drift har imidlertid brakt bedriften over i en ny produktgruppe: Finkornet silisiumkarbid til belegg på sagetråder som brukes til å kutte silisiumblokker til solcelleskiver.

Produksjonssjef Svein M. Haarsaker mener bedriften i dag er vel så mye kraftforedlende som kraftkrevende industri. Den elektriske kraften fabrikken bruker til å produsere utstyr for fremstilling av solceller, kan ifølge Haarsaker gjenvinnes som solenergi i løpet av de første 200 timene et solcellepanel er i drift.

Metamorfose

Orkla Exolon har vært ansett som en versting i forurensning og kraftforbruk. Men etter at nye konsesjoner i 1998 påla fabrikken å redusere de daværende støvutslippene på 600 tonn årlig til 200 tonn per år, har den gjennomgått en metamorfose. Et renseanlegg for å håndtere en reduksjon i denne størrelsesorden ville ha krevd et økt strømforbruk på 6-7 GWh per år, og ville ikke vært regningssvarende. Exolon har imidlertid greid å etterkomme rensekravene hovedsakelig gjennom det ledelsen kaller teknologiutvikling og endrede driftsrutiner, uten at de vil røpe noe nærmere om dette.

I fjor var totale støvutslipp nede i 170 tonn, en reduksjon på 70 prosent. Dette året senkes utslippene ytterligere til 150 tonn. SO2-utslippene senkes fra tidligere 900 tonn i året til 450 tonn i 2001. Dette oppnås ved å bruke koks med lavere svovelinnhold som råstoff i produksjonen.

Lukrativt nisjeprodukt

Orkla Exolon har 105 ansatte og en årsomsetning på om lag 120 millioner kroner. Hovedproduktet har vært korninger til slipeskiver og slipepapir. På grunn av sin evne til å lede elektrisk strøm og tåle høye temperaturer er dette også brukt til ildfaste materialer og elektriske hete-elementer. Kornstørrelsen for denne type silisiumkarbid ligger i området 0,05 - 2 millimeter, og årsproduksjonen er om lag 10.000 tonn.

Det nye produktet er mikrokorninger i området 2- 50 mikrometer. Diameteren på et menneskehår er til sammenligning ca. 45 mikrometer. Halvparten av denne produksjonen skal benyttes til skjæring av solceller. For øvrig brukes mikrokorningene til polering, honing og ildfastmaterialer. Dette nisjeproduktet er mer enn tre ganger bedre betalt enn makrokornet kvalitet.

Knusingen skjer ved at korn knuser korn i jetstrålemøller – i krysningsfeltet mellom fire diametralt stående luftstråler. Dysestørrelse og lufttrykk er eksempel på faktorer som påvirker kornstørrelser, og kunsten er å vite når det optimale punktet er nådd. De mest etterspurte kornstørrelsene er i området 9 – 13 mikrometer. Anlegget til Exolon er optimalisert for mest utbytte av disse korningene.

Tenke helhetlig

Exolon slipper ut 43.000 tonn CO2 per år. Hvis solcellepanelene som Exolons årsproduksjon bidrar til, erstatter elektrisk energi fra gass og olje, vil det redusere utslippene med 50-80.000 tonn CO2 per år. Miljøgevinsten vil på lang sikt være betydelig. Administrerende direktør Odd Petter Thoresen er opptatt av at politikerne må forstå helheten ved et slikt regnskap.

– Vi er langt foran andre på det teknologiske området. Hvis vi må legge ned, kan det føre til at produsenter andre steder i verden som har dårligere miljøregnskap tar over, frykter Thoresen.

Eventyrlig vekst

Produksjonen av solceller øker med omtrent 30 prosent per år. Finkornet silisiumkarbid for sagetråden er mangelvare, og begrenser produksjonen av solceller. Hittil har rester fra elektronikkindustrien vært nok til å tilfredsstille behovet for råstoff til solcelleindustrien. Orkla Exolon er hovedleverandør til Norges eneste produsent av solceller, ScanWafer.

– Dette markedet er grassat spennende akkurat nå, sier ScanWafer-direktør Alf Bjørseth. Silisium-gründeren åpner 1. juli en ny fabrikk som øker produksjonen av krystallinsk silisium for solceller fra 10 til 50 MW per år.

I år etablerer han også ScanCell i Narvik som skal sette sammen silisiumskivene til solcellepaneler. Neste trinn i Bjørseths fabrikkjede blir Sol Energy, som skal bygge komplette anlegg for husholdninger. I land med mer sol enn Norge er potensialet stort. Bjørseth etablerer Sol Energy i Sør-Afrika der 50.000 hjem forsynes med energi fra solceller.

For å kunne møte fremtidig vekst har Forskningsrådet, Elkem og Bjørseths bedrifter startet prosjektet Fra sand til solceller ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) for å forske på fremstilling av såkalt solar grade silisium, SOG-Si. En ovn til 3,3 millioner kroner for krystallisasjon av silisium ble like før jul installert i et renrom ved NTNU.

Elkem er en av verdens ledende produsenter av rent silisium, og inngikk nylig en samarbeidsavtale med amerikanske Astropower om levering av solar grade silisium.

En ny Silicon Valley?

To bedrifter innerst i Orkdalsfjorden lager produkter der silisium er en vesentlig bestanddel. Elkem Thamshavn produserer ferrosilisium og ren silisium, mens Orkla Exolon produserer silisiumkarbid. Ren silisium er råstoff for solcelleproduksjonen, mens silisumkarbid brukes for å skjære ut silisiumskiver. Tanken om å etablere en bedrift på Orkanger som også kan lage solcellepaneler ble fremmet på et solcelle-seminar som Orkla Exolon arrangerte nylig. Der ble ScanWafer ønsket velkommen til Orkdal, og direktør Alf Bjørseth i ScanWafer avviste ikke tanken.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.