Satser på bedriftsinterne arrangementer

Ifea tilbyr også et bredt spekter av bedriftsinterne kurs innenfor automatisering og elektroteknikk

Satser på bedriftsinterne arrangementer
Ifea bedriftsinterne kurs Bilde:

Arrangører av faglige kurs og konferanser rettet mot den norske industrien opplever betydelige endringer i etterspørselen. Leverandører og produserende industri arbeider kontinuerlig for å redusere kostnader for å møte fremtidige utfordringer.

Dette resulterer i færre deltakere på åpne kurs og konferanser. Som bransje­organisasjonen for industrien og leverandørene av teknisk utstyr må Ifea stadig tilpasse seg kundenes ønsker og krav. Ifea opplever økende interesse for å arrangere faglige og tekniske kurs lokalt.

– På denne måten reduserer vi kostnadene til reise og opphold og vi får mer skreddersydde faglige opplegg for våre medarbeidere, forteller representanter for flere av Ifea sine medlemsbedrifter.

Les: Eliaden samler fagmiljøet innen automatisering i Norge.

Ifea: Vi kommer til deg

KURS I IFEA:

NEK400:2014 Forskrifter for elektriske anlegg (tilpasset for industrien)
NEK410: Forskrifter for maritime elektrisk anlegg
NEK420: Forskrifter for Ex-installasjoner (grunnleggende kurs og oppdatering)
FSE kurs: Driftsforskrifter for elektriske anlegg (lavspenning og høyspenning)
SCD-kurs: Prosessteknisk dokumentasjon (norsk og engelsk)
Maskindirektivet
Risikoanalyse
Reguleringsteknikk
Prosessforståelse

Ifea fortsetter å tilby sine åpne kurs og konferanser innenfor elektroteknikk og automatisering. Deltakere fra bedriftene med virksomhetene innenfor olje- og gassnæringen har avtatt vesentlig som følgen av kostnadsreduksjoner og bemanningsendringer. Men det betyr ikke at bedriftene har sluttet helt med å gi medarbeidere systematisk etterutdanning og muligheter for faglig utvikling. I takt med oppmerksomheten på kostnader på alle områder, følger også behovet for å finne gode løsninger for faglig oppdatering av medarbeidere.

Ifea tilpasser seg denne situasjonen, - og kommer til deg når du har behov. Organisasjonens faglige nettverk er omfattende og Ifea kan tilby bedriftsinterne kurs på forespørsel i løpet av noen uker. Dette faglige tilbudet er utviklet gjennom flere år i ifea og løsningene er nå stadig mer etterspurt av Ifeas medlemsbedrifter. Som alternativ til å reise, - kan vi nå komme til deg!

Les: Millionunderskudd for Ifea

Vil alltid ha behov for faglig oppdatering

Medlemsbedriftene i ifea vil alltid ha behov for faglig oppdatering og de vil fortsette å lete etter en form som er effektiv og hensiktsmessig for å kunne dekke dette behovet. Selv om de fleste av ifeas arrangementer fortsatt vil fremstå som åpne kurs og konferanser, vil organisasjonen arbeide markedsorientert for å gi medlemsbedriftene det de ønsker. Ifea har derfor samarbeidsavtaler med en rekke fagspesialister som tar rollen som kursledere på Ifea bedriftsinterne kursopplegg.