SAMFUNN

Satser energisk

8. nov. 2001 - 17:20

Foreløpig er det stille og folketomt i lokalene til denne nye norske enøk-innovatøren. Bare direktørkontoret til Eli Arnstad og nabolokalet til Magnar Førde er tatt i bruk ved Nedre Elvehavn i Trondheim. Førde leder Enovas avdeling for nye, fornybare energikilder og gass.

Pådriver

I løpet av høsten får de selskap av ytterligere 18 medarbeidere. Tolv av dem er ansatt foreløpig, plukket ut blant 300 søkere. Sammen skal de utarbeide strategier for fremtidens energisystem i Norge.

Enova skal være en pådriver i forhold til hvilke teknologier og løsninger Norge bør basere energibruken på. Vi skal utvikle incitamenter slik at de riktige investeringsbeslutningene fattes, sier Eli Arnstad.

Vi skal være en tilskuddspartner. Samtidig skal vi ta egne initiativ i jakten på innovative løsninger, og være en katalysator for en mer effektiv og miljøvennlig energibruk. Enova vil være oppdragsgiver for ulike utøvende miljø. Det er helt essensielt for oss å jobbe tett sammen med markedet, det være seg industri, byggebransje eller forsknings- og utviklingsmiljø.

Forbrukere, byggforvaltere og kommuner skal i tillegg møtes med informasjonstiltak, opplæring og nettverksbygging.

Under ett tak

Med Enova, som er underlagt Olje- og energidepartementet, samles alle offentlige midler til enøk og nye fornybare energikilder i én organisasjon. Fra første januar overtar selskapet nettselskapenes arbeid med lovpålagt enøk (energiøkonomisering).

Også Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sin forvaltning av tilskuddsmidler til omlegging i energisektoren tilfaller Enova. Målet er å få mer ut av hver krone som brukes til energiomlegging.

Virksomheten skal finansieres gjennom et nyopprettet energifond. Fondet får inntekter fra et påslag i nettariffen, som i dag går til nettselskapenes enøk-arbeid, og fra ordinære bevilgninger over statsbudsjettet. Til sammen nesten 500 millioner kroner er satt av til neste år. Intensjonen i henhold til Energimeldingen er å satse fem milliarder kroner de kommende ti årene.

Mer målrettet

– Energifondet sikrer oss et mer stabilt finansieringsregime, enn det NVE og nettselskapene har hatt tilgang til. Dette gir oss muligheten får å være en mer målrettet, langsiktig partner, sier Arnstad.

Det er lagt inn to sentrale unntak i Enovas formålsparagraf: Statsforetaket skal holde fingrene borte fra den hete gasskraftverksaken og beslutninger knyttet til store infrastruktursatsinger, som eksempelvis legging av gassrørledninger.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.