Satellitter gir mer klimakunnskap

MÅLER VINDEN: Satelitten ADM-Aeoulus skal skytes opp i 2009 med en meget avansert laser for å måle vindhastighet og aerosoler i forskjellige høyder. Illustrasjon: ESA. (Bilde: ESA)
MÅLER ISEN: Satelitten CrySat2 skal måle istykkelse. Ill: ESA - AOES Medialab
HAVSTRØMMER: Målingene fra ESAs tyngefelt-satelitt GOCE vil også bidra til bedre modellering av havstrømmer. GOCE skytes opp vinteren 2007-2008. Illustrasjon: ESA
  • Klima

Prognoser for temperaturer og havstigning er avgjørende kunnskap for forskning på klimaet.

Her, og på mange andre områder, er satellitter blitt et svært nyttig verktøy for å overvåke og forstå klimaendringene.

Usikre prognoser

- Satellitter er viktige i dag, og blir enda viktigere i framtiden - de gir et helhetlig bilde av det som skjer på jorden. Klimasatellittene har kun vært oppe i 5-10 år, og det er kort i klimasammenheng. Men når vi får sammenlignbare målinger flere tiår framover, kan vi med god sikkerhet si hvilken vei ting går, sier seniorrådgiver Pål Brekke ved Norsk Romsenter.

Det er fortsatt betydelig sprik i ulike klimamodellenes prognoser for temperatur og utviklingen i havnivået på 50 til 100 års sikt.

Den europeiske romstasjonen ESA og meteorologiorganiasasjonen EUMETSAT bygger nå en rekke satellitter for å gi bedre og mer presis innsikt i temperatur, havstrømmer, havis og skyer i årene framover.

Mange spørsmål

Sammen med forskningssjef Terje Wahl har Brekke tatt for seg satellittenes rolle i klimaovervåkingen. satellitter gir et helhetlig bilde av det som skjer på jorda, og kan bidra til å løse mange av spørsmålene forskerne fremdeles lurer på. Blant annet:

  • Vil økende global temperatur og dermed økende fordamping føre til mer eller mindre skyer?
  • Hvordan bidrar utslipp av aerosoler til klimaendringer?

En lengre utredning om satellittens fortrinn som overvåker av klimaet på jorden, og om utfordringer ved bruk av disse satellittene kan du få i en kronikk av Wahl og Brekke på Forskning.no.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå