ARKIVNYHETER

Sarpsborg Park & Anlegg fikk jobb i nabobyen

Det er foreløpig ikke klart hvor mye som skal gjøres på Mosseveien, men på den delen av vegen som vises her, blir det iallfall kollektivfelt på høyre side og gang/sykkelveg på venstre side.
Det er foreløpig ikke klart hvor mye som skal gjøres på Mosseveien, men på den delen av vegen som vises her, blir det iallfall kollektivfelt på høyre side og gang/sykkelveg på venstre side. Bilde: Anders Haakonsen
9. aug. 2010 - 19:46

Forutsetningen for at oppdraget blir så omfattende er at en opsjon som inngår i entreprisen, blir utløst. Hvis det ikke skjer, vil kontrakten bli redusert med ca. 20 millioner kroner, og strekningen som skal bygges om blir 520 meter kortere.

Sarpsborg Park & Anlegg har tidligere fått en kontrakt verd rundt 130 millioner kroner på Kråkerøyprosjektet. Den gjaldt driving av Bjølstadtunnelen og tilstøtende veger på Kråkerøya. Det nye oppdraget omfatter arbeid på den andre siden av Vesterelva. På en del av strekningen blir det nytt kollektivfelt på den ene siden av vegen og gang/sykkelveg på den andre siden. På strekningen som berøres av opsjonen blir det fortau på den ene siden og gang/sykkelveg på den andre. Gang/sykkelvegen blir fysisk skilt fra kjørebanen, men her blir det også et sykkelfelt på hver side av vegen som bare blir skilt fra kjørebanen med kantlinje. Dette blir gjort fordi syklister som holder stor fart, ofte benytter kjørebanen, særlig når det er mange folk på gang/sykkelvegen.

Tomtegrunn til utvidelsen får man ved å ta i bruk udefinerte arealer på begge sider av vegen. Sarpsborg Park & Anlegg skal også etablere to rundkjøringer, uavhengig av hva som skjer med opsjonen. Det ene kommer i krysset mellom Mosseveien og Borggata, det andre i krysset mellom Mosseveien og Onsøyveien. For øvrig omfatter entreprisen belysning, skilting, beplantning, langsgående støyskjerming og legging av kommunale VA-ledninger, dessuten skal en gammel bru over en gangveg erstattes med en kulvert.

Cowi har stått for prosjekteringen. Det arbeidet som ikke berøres av opsjonen, må være fullført innen 1. juni neste år. Hvis opsjonen blir utløst, går fristen for fullføring av resten av arbeidet ut fem måneder senere.

Det er økonomiske årsaker til usikkerheten om hvor mye som skal gjøres. Det er ennå ikke klart om alt det planlagte arbeidet på Mosseveien kan utføres innenfor kostnadsrammen for Kråkerøyforbindelsen.Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.