FORUM

Sannhet og hypoteser innen klimaforskning

26. feb. 2009 - 11:21

I Teknisk Ukeblad nr. 0709 påstår professor Jørgen Randers at jeg sår tvil om en rådende vitenskapelig sannhet.

Randers spør meg direkte: «Tror Brekke at de naturskapte virkningene vil kompensere for menneskets klimavirkning i årtiene som kommer?»

Noe godt fasit svar på dette spørsmålet har vel ingen. Nettopp fordi vi ikke kjenner alle naturlige pådriv godt nok. Mitt argument er at klodens klimahistorie tilsier at de naturlige pådriv også i fremtiden kan bli vesentlige.

Det som er klart er at i den meget korte perioden 2000-2008 dominerte naturlige endringer effekten av de menneskeskapte. Dette kan selvsagt endre seg innen kort tid, men hvis ikke har vi en interessant situasjon. Det håper jeg også Randers innser.

Han skriver videre: «at naturen ikke har kompensert for de menneskeskapte utslipp over de siste hundre år. I den perioden har temperaturen steget med 0,7 grader Celsius uten at naturen har gjort mye med saken.»

Her uthever Randers temperaturstigningen de siste 100 år som om kun forårsaket av CO 2-utslipp. I den siste IPCC rapporten, som jeg antar Randers har lest, fremheves det at kun temperaturøkningen etter 1950 i hovedsak er forårsaket av CO 2, mens første del av forrige århundre antas et betydelig bidrag fra naturlige klimaendringer.

Videre skriver IPCC at naturlige bidrag som vulkaner og variasjon i solutstråling ville ha ført til en negativ temperaturtrend de siste 50 år, men ved å introdusere effekten av menneskeskapte utslipp så steg likevel temperaturen (se f.eks. figur 4 i Summary for Policymakers).

Med andre ord har altså naturen «forhindret» en enda kraftigere temperaturøkning om man skal tro på klimamodellene IPCC refererer til.

Klimaet i fremtiden vil selvfølgelig være styrt av både menneskeskapte og naturlige pådriv. De naturlige pådriv kan bli positive eller negative. Tror Randers at det er mulig å forutsi framtidens klima uten også å kjenne de naturlige bidragene i detalj?

Mye av den forventede temperaturøkningen de neste 100 år vil komme fra tilbakekoblingsmekanismer som en fremdeles ikke har full kunnskap om. Disse vil virke uavhengig av om klimaendringene er drevet av «naturlige» eller menneskeskapte utslipp. Derfor mener jeg det også må forskes mer på de mekanismer som kan bidra til naturlige klimaendringer.

Randers hevder at CO 2s klare (dominerende?) effekt på klima er en vitenskapelig sannhet.

Som vitenskapsmann burde Randers vite at vitenskapen ikke hevder sannheter, men derimot mer eller mindre sannsynlige hypoteser og teorier.

Pål Brekke

Solfysiker

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.