Sandvik Tamrock strammer inn etter store tap

Sandvik Tamrock strammer inn etter store tap

Administrerende direktør Lars Göthlin bekrefter til Våre Veger at de nå gjennomfører en prosess for å redusere selskapets faste kostnader, som også betyr at antallet ansatte blir redusert. Selskapet er største aktør i Norge innen maskiner og utstyr til boring og sprengning, samt knuse- og sikteutstyr til gruve- og pukkindustrien, og hadde ved utgangen av fjoråret 66 ansatte.

-Sandvik gjennomfører organisasjonsendringer over hele verden som vil påvirke hvordan vi jobber. Målet er mindre byråkrati og kortere avstand mellom oss og våre kunder. Samtidig har vi hatt problemer med lønnsomheten i Norge over flere år, og vi jobber nå for å redusere de faste kostnadene. Vi har også hatt noen prosjekter som ikke har gått som planlagt.

-Etter det vi skjønner er det snakk om å kvitte seg med 11 ansatte i denne omgang?

-Vi er inne i en prosess, og jeg vil ikke gå ut med noen tall foreløpig, sier Göthlin.Store tap

Regnskapstallene til Sandvik Tamrock har vært blodrøde de siste årene. Mens resultatet før skatt i 2009 ble på minus 25 millioner kroner, viser 2010-tallene et underskudd på 75 millioner kroner. Omsetningen er blitt halvert de tre siste årene, fra 671 millioner kroner i 2008 til 333 mill kr i 2010.

-Vi har i år klart å øke omsetningen sammenlignet med fjoråret, men det vil ikke være nok til dekke de faste kostnadene. Derfor iversettes det nå ulike kostnadsreduserende tiltak, sier Lars Göthlin til Våre Veger.Hele bransjen ned

Sandvik Tamrock er ikke alene om stor omsetningssvikt innen deette produktsegmentet de siste årene. Regnskapstallene fra hovedkonkurrenten Metso Minerals Norway viser at omsetningen der i gården har sunket fra 547 mill kroner i 2008, til 229 mill i fjor.

Tapene er imidlertid ikke like store. I 2009 ble det minus 36 millioner før skatt, mens det finskeide konsernets virksomhet i Norge i fjor klarte et lite pluss på 3,7 mill kroner.

Les mer om: