NETTARKIV

Sandnes våkner

– Sandnes er av Norsk kulturforum i Rogaland utnevnt til fylkets kulturkommune 2001. Dette er dessuten Norges raskest voksende by med rundt 1000 nye innbyggere hvert år, sier byplansjef Jan A. Bekkeheien.

Årlig bygges 400 boliger i Sandnes, men industrien flytter ut og etablerer seg på Forus. Sandnes er et regionalt handelssentrum, og her ligger landets største handelssenter. Likevel planlegges et nytt kjøpesenter på 10.000 kvadratmeter ut mot Langgata.

Knutepunkt

Sandnes er et trafikalt knutepunkt innerst i Gandsfjorden. Onde tunger påstår at byen bare er et eneste stort veikryss. Den gamle riksvei 44 i Sandnes går fortsatt gjennom et sterkt belastet område.

For å rydde opp i biltrafikken er det regulert inn en bompengefinansiert kulvert til avlasting. Kulverten skal gå under jernbanen og blir hovedatkomst til byens sentrum mot Stavanger. Den må bygges samtidig med at Jernbaneverket bygger dobbeltspor. Derfor er ikke byplansjefen tilfreds med at dobbeltsporet fremskyndes – mens veiprosjekter har en tendens til å bli forsinket.

I en fersk parkeringsutredning planlegges det flere gjennomganger under jernbanen og parkeringshus i hvert hjørne av sentrum.

Sandnes har store potensielle utbyggingsarealer, men de ligger på andre siden av Gandsfjorden. Det er derfor nødvendig å bygge ei bru over fjorden kombinert med en fjelltunnel. Planen er ei tradisjonell bru.

– Men det er fare for at den kunstige tunnelen og brua blir satt opp mot hverandre når det skal finnes midler til byens utvidelsesplaner og trafikkutbygging, sier Bekkeheien.

Kulturhus

– I stedet for å betraktes som et veikryss har Sandnes utviklet seg til å bli et kommunikasjonsmessig knutepunkt. Tog, buss, taxi og utleie av sykler er samlet i sentrum. Og et par hundre meter derfra ligger det nye kulturhuset til 80 millioner kroner nede ved Vågen med gjestehavn foran seg, sier kultursjef Ole Berge.

Et nytt bibliotek er bygget i tilknytning til kulturhuset, som har fått fart på aktivitetene i byen. Med et scenetårn på 20 meter og plass til et helt symfoniorkester i orkestergraven, er det blitt et samlingspunkt med muligheter for å ta imot Den norske opera i tillegg til en lang rekke lokale forestillinger og andre arrangementer som tidligere gikk regionen forbi.

Les mer om: