BYGG

Samspill gir gode byggeløsninger

PROFIL: Natur- og miljøprofilen var viktig i utforming av bygget og ved valg av materialer og tekniske løsninger.ILL: KVADRAT
PROFIL: Natur- og miljøprofilen var viktig i utforming av bygget og ved valg av materialer og tekniske løsninger.ILL: KVADRATBilde: KVADRAT

Nytt bo- og behandlingshjem

I løpet av året skal nye Mariehaven bo- og behandlingshjem stå klart til å overta for Rykkinn bo- og behandlingssenter som er besluttet nedlagt i 2008. Mariehaven er det første prosjektet som gjennomføres etter den nye samspillmodellen.

Bærum kommune har møtt stor interesse fra byggebransjen der Hent har gått i allianse med Ottar Arkitekter, Rambøll Norge AS og Bravida Norge AS. Kontrakten gikk til Hent med alliansepartnere i mars i fjor etter at seks konkurrenter hadde levert inn godkjente anbud.

Byggingen settes i gang på vårparten og prosjektet skal koste ca. 200 millioner kroner. Bygget er på 5400 kvadratmeter og ligger ved siden av institusjon Marie Plahtes Minde. Bygget skal romme 72 sykehjemsplasser, fellesfunksjoner for beboerne, administrasjon og andre fellesfunksjoner.Tverrfaglig

Kontrakten har lagt opp til et tverrfaglig samarbeid fra første strek, der entreprenører, rådgivere, arkitekt, byggherre og brukere arbeider sammen mot felles mål og med prosjektet i sentrum.

– Kontrakten er viktig da den følges med argusøyne av hele bransjen, som i stor grad ønsker å lære av denne gjennomføringsmåten. Tilslaget bekrefter at vår satsing har vært riktig, og at vi har en attraktiv gjennomføringsmodell for kunder og samarbeidspartnere i dette markedet, sier markedssjef Knut Alstad

I samarbeid med Idea Bedriftsrådgivning har Hent utarbeidet et eget konsept for samspill i byggebransjen. Konseptet er utviklet for å møte de krav som moderne entrepriser og prosjekter stiller.Totalverdi

«Hent Totalverdi» kalles samarbeidsmodellen som har økt samspill og åpenhet i alle faser som hovedmål. Det oppnås ved å benytte ferdigheter og kompetanse til alle partene til felles beste for prosjektet.

– Vi har med dette tatt fatt i de fornyingstanker som flere private og offentlige byggherrer har signalisert den senere tid, sier markedssjef Knut Alstad i Hent. Det betyr blant annet at flest mulig av partene skal nyte godt av et godt resultat, eller risikodeling dersom resultatet blir dårlig.

Kort forklart går modellen ut på utvikle tydelige hovedmål og delmål for å identifisere de kritiske suksessfaktorene i prosjektet og velge styringsindikatorer egnet til oppfølging av de valgte målene og suksessfaktorene.Viktige ting

Opplegget betyr bruk av et eget rapporteringsverktøy. – Denne måten å arbeide på fører til at vi blir mer orientert mot de viktige tingene vi skal være gode på, og vi ser at det gir resultater, sier Alstad.

– Vi tror konseptet vil bidra til at våre folk trives og yter mer av sin kompetanse enn i tradisjonelle gjennomføringsmodeller. Mange aktører som er med på slike prosjekter, ønsker å bli med på flere når de oppdager at vi har et godt konsept, sier Alstad.

– Gjennom bruk av samspillkoordinator tar vi bedre vare på de menneskelige aspekter og ressurser som finnes i en typisk prosjektgruppe. Dette er nødvendig dersom man skal prestere i alle faser og over en lengre tidshorisont, sier han.

Takket være samspillmodellen, har de i alt fått prosjekter til en verdi på rundt en milliard kroner som er i produksjon i dag. I år regner Alstad med at de vil ha en total omsetning på rundt 1,3 milliarder kroner. Antall ansatte er ca. 300, der et hundretall er anleggsledere, prosjektledere, ingeniører, sivilingeniører og stab.Ny skole

Ett av de større samspillprosjektene er byggingen av nye Hamar katedralskole for Hedmark fylkeskommune med et totalareal på 30 000 kvadratmeter. Prosjektet har et budsjett på 550 mill. kroner og første byggetrinn skal stå ferdig til 1. mai. Hele bygget skal være ferdig i 2008.

Hent er en av de to største entreprenørene i Trøndelag, men har også blikket sterkt rettet mot Østlandsområdet med kontorer på Hamar og i Oslo-området. Det kan være aktuelt med flere kontorer rundt omkring i landet. – Vi bærer med oss god solid trøndersk tradisjon. Det er en av våre suksesskriterier, sier Alstad.Grendesenter midt i flystripa

Storøya grendesenter bygges midt på det som var Fornebus rullebane.

Profilen for Storøya grendesenter er natur og miljø, og det er derfor lagt ekstra vekt på en hensiktsmessig arkitektur som vil gi lav energibruk.

Etter planene skal senteret stå ferdig i 2009. Grendesenteret, som er på ca 12 000 kvadratmeter, skal romme barneskole med plass for 588 elever, barnehage for rundt 120 barn, familiesenter med åpen barnehage, helsestasjon, PP-tjeneste og barnevernskontor, idrettsanlegg og en base for arbeidstrening.Mennesket i sentrum

Hents alliansepartnere for prosjektet er Arkitektkontoret Kvadrat, Rambøll Norge og Bravida Norge. Partnere har samarbeidet ved tidligere anledninger. Alliansen forplikter seg i fellesskap overfor Bærum kommune.

Kontrakten gjennomføres etter samspillmodellen og etter konseptet «Hent Totalverdi». Visjonen for Bærum kommunes arbeid med utviklingen av tjenestene på Fornebu er «mennesket i sentrum».

På Fornebu skal det bygges totalt ca. 6000 boliger. Første fase er allerede i gang og omfatter bygging av ca. 2400 boliger. Sosial infrastruktur for denne første fasen av utbyggingen planlegges i hovedsak fordelt på tre sammensatte tjenestesteder i prosjektene; Hundsund grendesenter, Områdesenteret og Storøya grendesenterAutomatbane

Helhetstenkning var viktig for å finne de beste løsningene. For å oppnå dette, samt ønsket gevinst ved samlokalisering, sambruk og samhandling, ble det stilt store krav til kreativitet ved utforming av bygg og tekniske anlegg.

Hovedadkomst til grendesenteret er fra vest omtrent midt på den 120 m rette delen av indre ringvei. Det gir oversiktlig inn- og utkjøring fra senteret og gir besøkende tid og oversikt til å oppfatte hvor den sentrale hovedinngangen ligger, enten man kommer til fots, med sykkel, bil eller med automatbanen.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.