Samskip utvikler hydrogendrevet containerskip

Vil seile utslippsfritt inn og ut av Oslofjorden.

Samskip utvikler hydrogendrevet containerskip
Samskip planlegger minst 20 prosent utslippsfri seilas med hydrogen, brenselcelle og batterier i sitt Seashuttle-prosjekt. Illustrasjon: Samship/Kongsberg Maritime

Samskip leder ett av konsortiene som fikk støtte via Pilot E-ordningen før jul.

Rederiet skal sammen med partnerne utvikle to mindre containerskip kalt Seashuttle. Partnerne er FlowChange (logistikk), Kongsberg Maritime (framdrift, batterier og autonomi), Hyon (hydrogen og brenselceller) og Massterly (joint venture Wilhelmsen/Kongsberg Maritime for autonome fartøy).

Målet er å utvikle containerskip som kan gå i rute mellom blant annet Polen og Norge, langs Sveriges vestkyst. De skal seile mest mulig av tida uten utslipp.

I første omgang er det snakk om å seile utslippsfritt 20 prosent av tida, i hovedsak inn og ut av Oslofjorden. Den utslippsfrie distansen vil øke etter hvert som tilgangen til hydrogen blir bedre.

Hydrogen-logistikk

Videre er målet å gjøre seilasen autonomt, det vil si uten at det må stå en navigatør på brua. Prosjektet har så langt ikke gitt detaljer om autonomi og tidsplan.

Endelig valg av seilingsruter og havner er heller ikke avgjort. Det vil blant annet avhenge av hvor det blir mulig å fylle hydrogen. Prosjektet baserer seg på hydrogen framstilt ved elektrolyse med fornybar energikilde.

Kongsberg Maritime skal finregne og lage modeller for optimalisering av nullutslippsseilasen. Foreløpig er det ikke mulig å seile så mye av distansen på batterier og hydrogen. Tilgangen på og lagringskapasitet for hydrogen er to av utfordringene.

En av flaskehalsene blir produksjon og levering av nok hydrogen, framstilt uten utslipp av CO2.

Hittil er det ikke levert store brenselceller for skip, men flere leverandører jobber med å marinifisere og sette sammen mindre celler i 100 kWh-størrelse til celler på flere megawatt.

SEASHUTTLE

Samskip leder konsortium som utvikler to containerskip for trafikk mellom Norge-Polen/Tyskland.

Baserer seg på hybriddrift med minst 20 % utslippsfri seilas.

Drivstoff: Hydrogen i brenselcelle, batterier, LNG eller dieselmotor.

Partnere:

  • Samskip: Rederi – prosjektleder
  • FlowChange: Logistikk
  • Kongsberg Maritime: Framdrift, batterier, autonomi
  • Hyon (NEL/Hexagon/Powercell): H2-produksjon, lagringstanker, brenselcelle
  • Massterly (joint venture Wilhelmsen/Kongsberg Maritime): Drift av autonome fartøy

PILOT E-ORDNINGEN:

Felles, statlig finansieringsordning med midler fra  Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.

Les mer her.

Hybrid-laboratorium

Kongsberg Maritime holder på med å sette opp et hybridlaboratorium på Kongsberg der de kan teste ut ulike kombinasjoner, konfigurasjoner og lastfordeling mellom batterier, brenselceller og dieselmotor/generator.

– Laben er planlagt i forbindelse med et Horizon 2020-prosjekt for en hydrogenferge på Orknøyene, men vi vil også bruke det i Seashuttle-prosjektet, sier teknologidirektør Ketil Olaf Paulsen i Kongsberg Maritime.

Skipet vil måtte svitsje mellom enten LNG- eller dieseldrift når battericeller/hydrogen og batterier ikke kan levere nok strøm.

– Vi vil lage en veldig fleksibel hybrid løsning. Laboratorietestene blir viktig for å optimalisere den. Vi vil lage modeller som regner ut hvor mye hydrogen som må til for å seile mest mulig utslippsfritt. Målet er å finne den beste løsningen for miljø og økonomi, sier Paulsen.

Komprimert H2

Modellen vil også ta hensyn til avgifter og lade- og landstrømtilgang.

Hydrogen på Seashuttle vil bli lagret i komprimert form, og ikke i flytende, slik Statens vegvesen og Norled legger opp til på sambandet Hjelmeland - Skipavik - Nesvik i Rogaland fra 2021.

Paulsen sier at tilgang på hydrogen er en flaskehals foreløpig. Det samme er Statens vegvesen og Norled opptatt av. Da Norled undertegnet kontrakten med Statens vegvesen, sa teknisk direktør Sigvald Breivik at de håpet å vekke industrien til å få fart på hydrogenproduksjon.

Samskip ble opprinnelig grunnlagt på Island i 1990, men er nå et globalt logistikkselskap med hovedkontor i Nederland. Selskapet hevder å være ett av Europas største transportselskap med 1500 ansatte og en omsetning på 633 millioner euro (ca. 6 milliarder kroner).

Ny generasjon short sea

Samskip overtok i 2017 Nor Lines, som blant annet opererer de to moderne LNG-drevne frakteskipene Kvitnos og Kvitbjørn.

Daglig leder i det norske datterselskapet Samskip AS, Are Grathen, sier i en pressemelding at selskapet er veldig fornøyd med en få en sentral rolle i utviklingen av neste generasjon nærskipsfart (short sea shipping.)

– Det som utmerker seg med dette prosjektet og som blir nøkkelen til suksess, er kombinasjonen av drivstoff og teknologi som gjør dette konkurransedyktig med eksisterende løsninger, sier Grathen.

Lasting og lossing skal også gjøres mer effektivt og automatiseres for å få ned kostnader. Det vil være med på å bidra til at Seashuttle overtar mer godstransport som i dag går på veiene.

Grathen sier at eksportører i økende grad er opptatt av lav- og nullutslippsløsninger.

– De er avhengige av pålitelighet, frekvens, effektivitet og pris, påpeker han.

Ifølge Samskip vil Seashuttle-prosjektet – når det er operativt – vise at det er mulig å erstatte 2.000 daglige vogntoglaster med nullutslippsfartøy til norske havner.

Fire piloter

Miljøorganisasjonen Zero er svært fornøyd med at de fire maritime prosjektene som fikk Pilot E-støtte i desember alle baserer seg på nullutslippsløsninger med brenselceller og hydrogen.

Dette er de fire prosjektene som deler på 107 millioner kroner: 

  • Havyard Group ASA leder et prosjekt med ambisjoner om utslippsfri drift i verdensarvfjordene og i deler av den den ordinære ruten for nye Kystruta, gjennom å kombinere batterier og hydrogen-brenselceller.
  •  Samskip skal utvikle og realisere lønnsom container-transport på sjø med hydrogen og brenselceller som gir utslippsfri framdrift og gjør det mulig å flytte transport av last fra vei til sjø. Autonom lasthåndtering står sentralt for å oppnå kostnadseffektivitet for en utslippsfri løsning.
  • Selfa Arctic AS leder et prosjekt med LMG Marin, Servogear, Hyon og Norled. De skal bygge et ettskrogs, strykejernsformet hurtiggående foilfartøy
  • Flying Foil AS leder samarbeidsprosjekt som skal utvikle en 28 meter lang katamaran med foiler og batterier og brenselcelle.  Westcon Power & Automation, NTNU og Fosen Namsos Sjø er også med på prosjektet.

– Dette er viktige milepæler for utslippsfri sjøfart. Vi tror hydrogen og brenselceller er framtida for langdistanseseilas. Da er det viktig å få slike prosjekter der vi får løst tekniske, sikkerhetsmessige, praktiske og regulatoriske utfordringer, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i Zero.