Sammenslåing av veg og jernbane neppe aktuelt

En sammenslåing av Statens vegvesen og det nye Jernbanedirektoratet er neppe aktuelt, iallefall i denne omgang. Det konkluderer Difi med i en rapport

Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
30. aug. 2016 - 11:57

Det er Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) som har kartlagt og vurdert oppgavestruktur og sentrale problemstillinger knyttet til en eventuell sammenslåing av Statens vegvesen (SVV) og det nye Jernbanedirektoratet. Som grunnlag for å vurdere felles organisering av veg- og bane har de drøftet tre alternative organisasjonsmodeller.

 

Veldig forskjellige

Kartleggingen viser at veg- og jernbanesektoren har organisert oppgavene ganske forskjellig og valgt ulike styringsmodeller og forvaltningsnivåer. Når jernbanereformen er gjennomført, blir jernbaneforvaltningen og vegforvaltningen mer ulike enn tidligere.

Difi vurderer samordningsprosessene i arbeidet med Nasjonal transportplan som gode, men ressurskrevende. Arbeidet krever velvilje og godt samarbeidsklima. Kartleggingen viser at arbeidet med transportplanlegging for byområdene er spesielt krevende.

 

Bedre med samordning og synergier

De to sektorene har ulik størrelse, geografisk utbredelse, transportfunksjon og kultur. Det vil trolig bli utfordrende ved en eventuell sammenslåing. Derfor er mulighetene for samordning for gjennomføringsoppgavene begrensede. Derimot mener Difi det er mulig å oppnå høyere samfunnsøkonomisk lønnsomhet gjennom mer helhetlig planlegging og samordnet utvikling av transporttilbudet på veg og jernbane.

Gevinstene ved bedre samordning mellom veg og jernbane er størst på overordnet, strategisk nivå og i storbyregionene. Det kan også være synergier å hente ved å gjennomføre felles investeringsprosjekter og ved å etablere og utvikle felles funksjoner. Difi mener det er viktig å legge bedre til rette for utvikling og analyse, strategisk planlegging og prosjektgjennomføring på tvers av sektorene.

 

Oppsummert anbefaler Difi følgende:

  • Før ytterligere organisasjonsendringer gjøres, bør erfaringene med hvordan de nye virksomhetene Nye Veier AS, Jernbaneforetaket og Jernbanedirektorat fungerer vurderes.
  • Samferdselsdepartementet bør vurdere sin organisering for å se tiltak på tvers av transportsektorer mer i sammenheng.
  • Ansvar og funksjon regionalt i Statens vegvesen bør vurderes. Det er viktig å se ordningen med sams vegadministrasjon i lys av hva som skjer med fylkeskommunen fremover. Større fylkeskommuner bør selv bære det økonomiske ansvaret for planlegging av fylkesvegene.
  • Etatene bør samarbeide mer og utvikle flere fellestjenester og –funksjoner blant annet på planleggings- og anskaffelsesområdet.
Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.