ARKIVNYHETER

Sammenkobling over Drammenselva

På dette bildet er Strøm Gundersens folk er i gang med siste støp over elva. Nå støpes kjørebanen over søndre landkar.
På dette bildet er Strøm Gundersens folk er i gang med siste støp over elva. Nå støpes kjørebanen over søndre landkar. Bilde: Terje Løchen

Øvre Sund bru har en lengde på 148 meter fordelt på fem spenn. Den har fire kjørefelt og en gang/sykkelbane. Når en bru i denne størrelsen er sammenkoblet, behøver man vanligvis ikke vente mange måneder på snorklipping. Men Øvre Sund bru er ikke en vanlig bru. Den er resultatet av en arkitektkonkurranse og skiller seg klart fra de fleste andre bruer, ikke minst når det gjelder materialvalg.

Brua får en kjørebane i betong mens gang/sykkelbanen blir en påmontert stålkonstuksjon. Montasje av gang/sykkelbanen kommer ikke i gang før arbeidet på kjørebanen er avsluttet. Støp av kantdragere og montasje av fuger, rekkverk og LED-lys gjenstår. Dette blir gjort i løpet av vinteren. Byggherren ønsker ikke at de forskjellige aktørene skal gå i vegen for hverandre. Av samme grunn blir det en pause i stålmontasjen når asfalten skal legges til våren.

Hvis det ikke dukker opp noe uforutsett i tiden framover, blir Øvre Sund bru åpnet i oktober neste år. Da vil den inngå i sentrumsringen, et nytt vegsystem som leder mye av trafikken vekk fra de mest sentrale gatene i Drammen.

Prosjektet har en kostnadsramme på 521 millioner kroner. Dette beløpet omfatter en god del arbeid på tilstøtende veger. Hovedentreprisen gikk til Strøm Gundersen. Den opprinnelige kontraktsummen var på 212 millioner kroner. Beløpet omfatter alt bruarbeid bortsett fra søndre landkar og montasje av gang/sykkelbanen. Søndre landkar er støpt av Betonmast. Det danske firmaet Bladt Industries leverer og monterer gang/sykkelbanen og en to meter høy gjennomsiktig levegg av Lexan mellom kjørebanen og gangbanen. Eiker Grøntmiljø monterer belysning og utfører anleggsgartnerarbeid ved begge landkarene. Brua er tegnet av Nuno Arkitektur.

Les mer om: